Cestovní ruch a kvalita života obyvatel Prahy 1

Praha patří k turisticky nejnavštěvovanějším lokalitám světa. To je fakt, se kterým je třeba počítat a z pohledu Prahy 1 na něm nelze nic zásadního změnit.

Co však radnice alespoň částečně ovlivnit může, je nabídka služeb a aktivit, která zde na turisty čeká, a zejména nastavení pravidel, kterými se turisté musejí řídit, aby jejich přítomnost zásadním způsobem nesnižovala kvalitu života místních rezidentů. Současný stav je takový, že do Prahy přijíždějí vedle kultivovaných turistů i tisíce návštěvníků s cílem užít si nočního života. Láká je levný alkohol, nabídka barů, klubů a diskoték, řada z nich využívá i služeb striptýzových podniků a prostitutek. Takoví turisté poté většinou při svých tazích znamenají zdroj nočního hluku na ulicích, což okrádá obyvatele o klid a právo na spánek.

Je v zájmu Prahy 1 a jejích obyvatel, aby se udělalo maximum pro změnu tohoto stavu. V rámci ODS jsme přesvědčeni, že je nezbytné učinit takové kroky, které ochrání obyvatele Prahy 1 a přilákají k nám i jinou turistickou klientelu, která vyhledává kvalitnější zábavu.

Jak to udělat?

V první řadě musíme nastavit jasná pravidla pro pobyt turistů v centru. Souvisí s tím i prezentace Prahy v zahraničí. Turisté musejí už při příjezdu vědět, že na Praze 1 bydlí lidé, které je třeba respektovat. Že se zde mohou bavit, ale ve vytyčených mantinelech, jejichž překročení se tvrdě trestá. Týká se to jak rušení nočního klidu, tak třeba i graffiti. Musíme využít všech možností, které radnice má, abychom hlučnou a levnou kulturu vytlačili pryč z historického centra. Vedle těchto preventivních i represivních kroků je třeba pracovat rovněž na pozitivní motivaci pro turisty. Je v zájmu Prahy 1, aby podporovala skutečně kvalitní kulturu s důrazem na žánrovou pestrost, která vyváží masový zábavní průmysl. Za takovou kulturou k nám budou přijíždět kultivovanější turisté, kteří budou znamenat příjem pro městskou kasu i podnikatele, ale zároveň výrazně méně problémů, než vyznavači nočních mejdanů. Praha 1 tomuto cíli musí přizpůsobit svou politiku, například v oblasti grantů, ale zároveň aktivně a tvrdě vyjednávat s magistrátem, s ministerstvem kultury, vnitra i zahraničí, aby nám všechny tyto instituce byly v našem snažení nápomocny.   

Jaroslava Janderová