Mnozí pochybovali, ale dnes věže Malostranské Besedě opravdu sluší

Příběh začal mezi lety 2002 až 2006.

Tehdy byla zadána částečná rekonstrukce Malostranské Besedy, jednalo se pouze o prostřední patra. Tehdy se mne architekt Malinský zeptal, zda by Praha 1 neměla uvažovat o dvou věcech. Zaprvé, zda by nebylo lepší zrekonstruovat budovu celou, a zadruhé, zda by se na ní neměly vrátit věže, které byly v roce 1820 odstraněny. Rozhodl jsem se, že stojí za to boj o věže svést. Bylo třeba vynaložit obrovské úsilí, proběhly desítky schůzek, přesvědčování, historické rešerše. Většina těch, jejichž souhlas bylo nutno získat, bylo skeptických. Bylo nezbytné přesvědčit i zastupitelstvo o historické příležitosti, protože šlo o čisté náklady. Na druhé straně, kdyby se na vše nahlíželo pouze ekonomicky, tak nemá smysl opravovat třeba Karlův most a památky obecně. Ať si každý srovná původní pohled na Malostranskou besedu s tím dnešním, jsem přesvědčen, že vynaložené prostředky za to stály.

Na začátku to byla obrovská výzva i riziko nezdaru. Výsledkem je ocenění Stavba roku 2010. A uvnitř opět ožila „naše beseda“. Jsem připraven i v případě nových projektů usilovat o co nejzdařilejší výsledek jako v tomto případě.