Nový přístup k seniorům

V minulém volebním období, kdy za naši radnici odpovídala nyní opoziční ODS, jsem zjistil, že městská část při své činnosti zapomíná na podstatnou část seniorů z Prahy 1.

Pozornost byla upřena pouze na zhruba 250 klientů Domů s pečovatelskou službou, ale celkový počet seniorů byl v té době více než desetinásobný. Proto jsem inicioval vznik řady programů, které měly za cíl zapojit do dění na Praze 1 všechny seniory a zvýšit kvalitu jejich života. Rozběhla se úspěšná setkání s osobnostmi, výlety pro seniory, sportovní soutěže. Výrazně se na jejich organizaci podílel pan Ulm, který následně z ODS přešel k TOP09, aby tyto projekty mohly pokračovat. Pochopitelně jsem se zasazoval i o výstavbu nových bytů pro ty nejpotřebnější seniory. Například v Dlouhé ulici se dlouho uvažovalo o vzniku zubního střediska. Osobně jsem vedl s architekty dlouhé diskuse, jak by měl dům vypadat a fungovat. Pozemek byl ze stavebního hlediska velmi složitý. Pravidelně jsem dohlížel na kvalitu a rychlost výstavby. Považuji za velký úspěch, jak úžasně nový dům zaplnil velmi složitou nárožní parcelu. Odměnou je pro mne mnohdy náhodné setkání se spokojenými seniory, kteří zde bydlí. Je však třeba myslet i do budoucna, protože poptávka po službách DPS je stále vysoká. Pro obec je organizačně i finančně náročné takové objekty spravovat, ale pro obyvatele je nepochybně lepší, když mohou žít v DPS v lokalitě, kde prožili celý svůj život. Pokud by se našel vhodný objekt, je investice do DPS určitě rozumnější, než do komerčního objektu. Například dům Černá 10 by šlo rekonstruovat na malou DPS. Jsem přesvědčen, že je třeba nabídku péče přizpůsobit skutečným potřebám seniorů. Pokud ODS získá podporu komunálních volbách, jsem připraven spolupracovat s Evou Špačkovou na jejím projektu Jedničkový senior.