Odpadky konečně zmizí do podzemí

Před rokem 2010 rozjela ODS Praha 1 projekt budování podzemních kontejnerů, tedy úložišť odpadků, která jsou částečně zapuštěna do země.

Tyto kontejnery jsou velmi ohleduplné k centru města, jsou nenápadné, nehyzdí veřejný prostor a svou subtilností doslova učí občany, aby nenechávali odpad vedle na ulici. Udělali jsme pilotní projekt, realizovali první místa a zároveň připravili i další postup a plán míst, kde budou tyto kontejnery budovány v letech 2011 - 2014. Poté ale přišly volby a projekt se pod novým vedením radnice nějak zadrhl. Za celé čtyři roky tak byly podzemní kontejnery vybudovány jen na pár lokalitách Prahy 1. 

Na mnoha plánovaných místech jsou jen klasické kontejnery, v jejichž okolí jsou často poházené odpadky či odložené objemné předměty. Pokud získáme důvěru voličů, chceme program budování podzemních kontejnerů opět urychleně nastartovat.

V této souvislosti je třeba i zajištění častějšího odvozu vytříděného odpadu a denního úklidu kolem kontejnerů. Většina volně položeného odpadu u kontejnerů je totiž z blízkých restaurací a obchodů, které produkují odpad každý den. Podnikatelé mají povinnost zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Prakticky to znamená, že pro třídění svého odpadu využívají kontejnery na tříděný sběr instalované v obci. Je vidět, že restaurace odpad třídí, ale kontejnery jsou plné. A to musí být řešeno radnicí. 

Samostatnou kapitolou je pak třídění skleněného odpadu v nočních či ranních hodinách, které jistě ti, kteří mají kontejnery pod okny, znají a při zvuku tříštění se skla se mnohdy probouzejí. I o tomto je třeba systémově jednat a hledat řešení. Zároveň se zaměříme i na logiku rozmístění odpadkových košů, jejichž počet se sice blíží optimálnímu, avšak nejsou umístěny ve všech lokalitách stejnoměrně. Na Praze 1 tak jsou místa, kde je lidově řečeno překošováno, o pár ulic dál ale kvůli vyhození například obalu od nanuku musíte koš doslova hledat. To všechno chce ODS Praha 1 změnit k lepšímu. Rozhodněte sami ve volbách.    

Richard Bureš