ODS má smysluplný program pro budoucnost Prahy 1

Lídrem kandidátky ODS pro komunální volby v Praze 1 je majitelka jazz-bluesového klubu Ungelt, právnička JUDr. Jaroslava Janderová. Zeptali jsme se jí, jak je ODS na volby připravena a co nabízí občanům jedničky pro nadcházející čtyři roky.

Paní doktorko, vedete kandidátku občanských demokratů v Praze 1. Proč jste se rozhodla přijmout tuto roli a s čím do voleb jdete?

Jsem přesvědčena, že kvalita života občanů Prahy 1 může být mnohem lepší. Je k tomu však zapotřebí správné vedení radnice městské části, které si musí vytyčit jasné priority a ty prosazovat s plným nasazením, ale zároveň odborností a odvahou. Prahu 1 a její občany trápí několik zásadních a složitých problémů, na které nebudou fungovat populistická řešení, která slibují některá konkurenční sdružení, často účelově ustavená pár týdnů před volbami. My nic podobného neslibujeme. Říkáme občanům otevřeně, že jedinou cestou je tvrdá práce, která musí být podpořena hlubokou znalostí věci. My jsme po odborné stránce připraveni, máme jasný program i odborníky, kteří mají chuť pracovat ve prospěch Prahy 1. Navíc jsem předsedkyně Oblastního sdružení v Praze 1, takže odmítnout bych považovala za zbabělost. Naopak je mi ctí, že mohu kandidátku ODS v Praze 1 vést.

Jakou vizi ODS Praze 1 a jejím občanům nabízí?

V první řadě chci zmínit zásadní principy, kterými se budeme řídit. Zaprvé musíme vždy a za všech okolností upřednostňovat zájmy občanů Prahy 1 a ty tvrdě hájit, ať už proti zájmům podnikavců, které v Praze 1 zajímají jen peníze turistů, nebo těm návštěvníkům, kteří centrum považují za mejdanovou zónu bez pravidel, ale i v jednání s magistrátem, státem a všemi institucemi. Občany chceme a budeme chránit i proti různým experimentům, kterými si různí aktivisté chtějí zřejmě plnit své sny bez ohledu na občany Prahy 1. Zároveň se ale nehodláme občanům neustále montovat do života a nakazovat jim, jak mají žít, čím mají jezdit, jak se mají bavit nebo v kolik mají chodit domů. Je to jejich život, který mají právo žít, jak uznají za vhodné. Naším úkolem je jim to umožnit a podporovat všechny smysluplné aktivity samotných obyvatel, protože právě ty vytvářejí autentickou atmosféru městské části a udržují ji při životě.

Na které konkrétní oblasti se chcete zaměřit?

Uděláme vše proto, aby občané v Praze 1 bydleli a pohybovali se v čistých a bezpečných ulicích. Aby mohli jet autem všude, kam potřebují, méně je přitom obtěžovala tranzitní doprava i různá omezení a po návratu mohli zaparkovat v blízkosti svého bydliště. Aby měli možnost dojít si pěšky nakoupit do solidních obchodů a nalezli rovněž potřebné služby včetně fungující zdravotní péče. Aby se našim dětem dostalo skutečně špičkového vzdělání s využitím nových technologií, které budou zajišťovat kvalitní a motivovaní učitelé, a po škole měly škálu možností trávení volného času. V neposlední řadě budeme usilovat o to, aby se Praze 1 vrátila pověst centra kvalitní kultury, za kterou sem budou jezdit i jiní turisté než ti, kteří vyhledávají pouze levný alkohol a hlučnou zábavu. K tomu přispějí i aktivity občanů, občanských sdružení a spolků, které u nás vždy najdou plnou podporu a zastání.

Jaké priority a úkoly jste si vytyčila vy osobně?

Budu se zasazovat o to, aby Praha 1 nebyla jen prostorem pro obchod a zábavu turistů, ale především místem kde mohou žít její obyvatelé. Proto budu mimo jiné podporovat spolkovou činnost a všechny smysluplné občanské aktivity. Chci, aby zde vzkvétala kultura, jejíž kvalita bude odpovídat historickému významu centra Prahy. Je třeba tomu přizpůsobit grantovou politiku a podporovat ty formy kultury, které si to zaslouží a jsou skutečným přínosem pro Prahu 1. Velmi mě trápí neutěšená podoba Nového Města, zejména lokality mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím, která potřebuje rychlou revitalizaci a oživení. Budu vždy stát na straně našich občanů, naslouchat jim a snažit se hájit jejich zájmy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Uvědomuji si, že vést Prahu 1 je velká odpovědnost a závazek jak k občanům, tak k minulosti a odkazu našich předků. S tím souvisí i ochrana kulturního dědictví, která bohužel stále pokulhává. Problémů není rozhodně málo, ale jsem plně připravena se jim postavit a spolu se mnou celý tým ODS Praha 1.