Omezíme pohyb segwayů

ODS těžko někdo může podezírat z toho, že by nepodporovala podnikání či neměla pochopení pro snahu o modernizaci a využívání nových technologií. Zároveň však zcela jednoznačně říkáme, že Praha 1 je historická lokalita, která má své limity a neumožňuje vše. 

To se týká vedle jiného také vozítek segway, která využívají ke svému pohybu a zábavě převážně zahraniční turisté.

V případě, že by Praha 1 disponovala širokými chodníky, tak by bylo možné uvažovat o tom, že při vzájemné toleranci a respektu by se vedle sebe na chodník vešli chodci, osoby jedoucí na segwayích a v některých místech i cyklisté. Všichni ale víme, že v centru našeho hlavního města se nacházejí převážně úzké uličky, což logicky znamená i nevelkou šířku chodníků.

Již dnes mají na řadě míst problém s průjezdem maminky s kočárky. Jediné řešení tak vidíme v tom, že pohyb segwayů výrazně omezíme. Jejich pohyb umožníme pouze v přesně vymezených ulicích, které tuto zvýšenou zátěž unesou.

Je téměř příznačné, že pokud se podíváte na regulaci Segway v různých státech, je u České republiky nejdelší popis ukazující, že na rozdíl od jiných zemí máme různé výklady a stanoviska a nevíme si s tím rady. Většina zemí má jasná pravidla od úplného zákazu na veřejných místech, např. Velká Británie, Irsko, přes zákaz jízdy po chodníku v různých městech, např. San Francisko, Boston, zařazení Segway jako mopedu, např. Dánsko, Švýcarsko, různá omezení či vymezení zón volného použití, až po úplné povolení. Vždy však jde o jasně daná pravidla, jejichž porušování se trestá.

Je tedy třeba přestat strkat hlavu do písku, posoudit situaci a zaujmout jasné stanovisko.

To je tak trochu výzva vládě a příslušnému ministrovi Antonínu Prachařovi, aby vyřešil spor uvnitř ministerstva v otázce, co že to Segway je, a konal dle svého volebního hesla. ANO – makejte, aby bylo líp. Zatím segwaye stále jezdí po chodnících Prahy 1.            

Richard Bureš