Škola přítel rodiny

Školu vnímám jako prostředí, jež má být přátelské nejen  k dětem, ale i k jejich rodičům.

Považuji za ideální, pokud žáci  se školou spolupracují i v dospělosti a vnímají ji jako svého  celoživotního přítele. Tak se totiž buduje komunita, lokální  patriotismus a nepochybně to přispívá i ke kvalitě výuky a budování  respektu žáků k sobě navzájem, což pomůže utlumit  problémové jevy jako je šikana. 

Proto je v našem programu kladen důraz na posilování partnerství  mezi dětmi, rodiči a učiteli. Považuji za úkol městské  části a představitelů samosprávy, aby toto partnerství mezi  učiteli, rodiči i jejich dětmi – školáky, maximálně podporovali  a vytvářeli pro něj optimální podmínky. 

Jsem přesvědčena, že dobré vzájemné vztahy všech zúčastněných  jsou základem pro zdravé školství a přípravou pro život  v moderní době. Existuje celá řada možností, jak tuto ideu  převést do praxe. Může se jednat o společné volnočasové  aktivity, návštěvy koncertů, výstav, divadelních představení,  pořádání plesů, kterých se může aktivně účastnit a přispívat  i vedení městské části právě proto, aby vznikl pevný vztah  a všichni zúčastnění tak vnímali školu jako „svou“. 

V neposlední řadě je to způsob, jak si můžeme zajistit zpětnou  odezvu, abychom společně mohli měnit věci k lepšímu.  ODS chce na Praze 1 podpořit třeba i možnost dnů otevřených  dveří v rámci skutečné výuky, aby rodiče budoucích prvňáčků  mohli lépe pochopit, jak škola skutečně funguje v praxi.  V prázdné budově po vyučování totiž můžete vidět jen vybavení,  ale nikdy nepochopíte atmosféru, jaká ve škole vládne  v průběhu vyučování.  

 

Eva Špačková