Školství na Praze 1 potřebuje restart

Před pár lety patřily základní školy v Praze 1 k absolutní české špičce a nemusely se stydět ani ve srovnání s Evropou.

Během právě končícího volebního období však oblast školství spíše jen využívala dříve nabrané rychlosti a jela setrvačností, přičemž si ani nevšimla, že cesta vede z kopce dolů. Dnes je třeba férově prohlásit, že Prahu 1 předstihly školy z jiných městských částí. To se nelíbí Martinu Skálovi, který měl dříve, po dobu vládnutí ODS, školství na starosti. „Je velká škoda, že se dala noha z plynu. Nabírat rychlost znovu bude obtížné, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme, máme připraveny jasné nástroje, pomocí kterých zvládneme vrátit naše školy zpátky na špičku. Jsem přesvědčen, že nás k tomu zavazuje historie a tradice Prahy 1, která byla odedávna centrem vzdělanosti, a pochopitelně si to zaslouží i naše děti, které jsou budoucností Prahy 1,“ uvádí Skála.

Pro občanské demokraty je školství a vzdělání dlouhodobě jednou z absolutních priorit. Proto se v minulých volebních obdobích před rokem 2010 v Praze 1 významně investovalo jak do rekonstrukcí budov, tak i do vybavení škol a kvality výuky. Zvýšily se odměny učitelů i nepedagogických pracovníků, k dispozici byly byty pro učitele. Školy byly vybaveny moderními technologiemi.

Na interaktivní tabue se práší

Významnou investicí do modernizace výuky byla instalace interaktivních tabulí do všech kmenových tříd na Praze 1. Spolu s nimi dostali žáci i podpůrné výukové sady. Ve školách byly zřízeny nové počítačové sítě. Učitelé byli vybaveni notebooky a především procházeli pravidelnými školeními, aby uměli techniku správně vyžívat a mohli tak výuku zkvalitnit a zároveň ji učinit pro děti atraktivnější. „Dnes se na interaktivní tabule ve třídách vesměs práší, školení pro učitele nikdo nepořádá, nejsou ani významně motivování k tomu, aby sledovali nejnovější trendy. To považuju za velkou chybu, kterou je třeba rychle napravit,“ říká odhodlaně Martin Skála, trojka na kandidátce ODS v říjnových volbách do zastupitelstva Prahy 1.

Tablety pro děti, motivace pro učitele

 

ODS věnuje školství mimořádnou pozornost a připravila pro tuto oblast velmi detailní plán, který pracovně nazývá Restart školství na Praze 1 a jeho návrat na absolutní špičku. Velkým tahákem budou nepochybně tablety, které ODS plánuje pořídit pro všechny žáky z Prahy 1. Skála však upozorňuje, že samotné tablety nejsou spásonosné a musejí fungovat v rámci celého systému moderní výuky. „Tablety jsou dnes naprosto standardní technickou pomůckou, kterou děti využívají. Pokud chceme, aby je výuka bavila a věnovali jí dostatečnou pozornost, musíme se jim dokázat přiblížit. Avšak vedle tabletů je nezbytné začít znovu využívat i interaktivní tabule a další technologie. A snad úplně nejdůležitější je, aby žáky vedli vzdělaní a motivovaní učitelé. Je úkolem městské části, aby k tomu připravila podmínky.“   ODS proto plánuje motivační program pro učitele, kterým chce nabídnout bydlení, podporovat jejich další vzdělávání a rovněž finančně motivovat ty, kteří budou ochotni se věnovat například mimoškolním aktivitám. Dalším z významných úkolů je rovněž vyřešení školního stravování, které nemá ve všech jídelnách standardní kvalitu.

Proč nejsou tablety populismem

Když jsme představili plán na pořízení tabletů pro potřeby výuky všem žákům z Prahy 1, sklidili jsme vesměs pozitivní ohlasy. Ojediněle jsem však zaslechl i hlasy, zda se náhodou nejedná o populismus. Jsem hluboce přesvědčen a rád budu vždy obhajovat, že nikoliv. Když hospodaříte s veřejným rozpočtem, v našem případě Prahy 1, tak je vždy na politickém rozhodnutí, na co použijete jaké finanční prostředky. Možností je samozřejmě víc než dost, proto je třeba zvažovat. Současné vedení radnice se například rozhodlo investovat významnou částku do revitalizace části Střeleckého ostrova. My jsme si vytyčili priority a jednou z nich je školství, které podle nás v posledních letech ztratilo v Praze 1 na tempu. Chceme ho novu nastartovat a to se bez investic nepodaří. Budovy jsou momentálně v dobrém stavu, proto chceme investovat do kvality výuky a učitelů. Říkáme to občanům před volbami otevřeně, protože jsme přesvědčeni, že je to správná investice do budoucnosti Prahy 1.  A mimochodem, přesnou částku samozřejmě ještě neznáme, rozhodne o ní až případné výběrové řízení, ale již nyní je jasné, že bude mnohonásobně nižší, než u zmíněné rekonstrukce Střeláku.