Spolky jsou kořením Prahy 1

Dlouhodobým cílem ODS je zachování autentického života na Praze 1.

Je k tomu zapotřebí řada zásadních kroků a rozhodnutí i zdánlivých maličkostí. Co však považujeme za zcela zásadní pro budoucnost života na jedničce, jsou občanské a spolkové aktivity samotných obyvatel. Jedná se o pokračování činnosti, která má v Čechách mnohaletou tradici a výrazně se zapsala do naší historie.

Na Praze 1 úspěšně funguje několik různě zaměřených spolků a sdružení, která společně pomáhají oživovat sousedský život, udržovat tradice a vytvářet tu opravdovou atmosféru naší městské části. Ať už se jedná o aktivity, které jsou zaměřeny tematicky či lokálně, považujeme je v ODS za mimořádně přínosné, a to i z hlediska našich dětí, které si mohou budovat od malička svůj vztah k Praze 1 a zároveň mají náplň volného času. Po volbách, pokud získáme důvěru voličů a vliv na chod radnice, chceme zvýšit podporu všem smysluplným občanským aktivitám, a to v několika rovinách.

První rovina je finanční, kdy chceme využít možnosti grantů a dotací. Druhá rovina je majetková, městská část stále vlastní celou řadu dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostor, které lze po dohodě poskytnout spolkům a sdružením pro jejich činnost. Třetí rovina je na úrovni spolupráce, kdy radnice může zmíněné aktivity více podpořit formou propagace, pomoci s organizačním zajištěním, vyjednáváním s různými institucemi apod. Možností na zvýšení podpory spolkové činnosti a tím kvality života na Praze 1 je dost. V každém případě ale platí princip ODS Praha 1.

Nebudeme občanům kázat, co mají dělat, ale necháme je žít. Jsme však připraveni vytvořit jim k tomu co nejlepší podmínky.  

Jaroslava Janderová