Svoboda vyznání a zákony České republiky

Praha je již dnes multikulturní město se všemi pozitivy i negativy, která to přináší.

Při vzájemné toleranci a respektu se jednotlivé kultury a vyznání mohou vzájemně inspirovat a obohacovat tak, jak se to na mnoha místech včetně Prahy děje již po staletí.

K tomu, aby nedocházelo k problémům, rozmíškám a vzájemné nenávisti, je vedle zmíněné tolerance nutné, aby pro všechny platila stejná pravidla, jejichž dodržování je vyžadováno. Tato pravidla musí platit bez jakýchkoli výjimek.

Náš postoj je jednoznačný, lidé všech národností, ras, vyznání či sexuální orientace jsou si před zákonem rovni, a to jak v oblasti práv, tak i povinností. Nikoho nelze diskriminovat a to ani pozitivně. Příkladem je situace v Opletalově 28, kde byla podle dostupných informací, byť vlastníci domu tvrdí opak, vybudována muslimská modlitebna, v níž probíhají náboženské obřady. To vše bez příslušného správního řízení, kolaudace a potřebných povolení. Jde o příklad situace, kdy skupina lidí povyšuje svobodu vyznání nad zákony a normy naší země.  To není správné a může to být potenciálně nebezpečné, proto je třeba zakročit hned v zárodku.

ODS v Praze 1 rozhodně nechce nikomu bránit v jeho víře a vyznání, ale postaví se každému, kdo by chtěl porušovat stanovená pravidla.

Jaroslava Janderová