Vláček na Žofíně

Na začátku byl plán na doplnění atrakcí pro děti v jižní části Slovanského ostrova.

Odpověď na otázku, jak děti zabavit a zároveň jim přiblížit historii, se podařilo skloubit v projektu dětského vláčku. Právě na Slovanském ostově byl v roce 1841 poprvé představen parovůz se zapřaženými vagóny. Budu usilovat o zatraktivnění trati a její prodloužení o jižní oblouk se dvěma výhybkami. Pro rodiče s dětmi je také určitě velmi důležité to, že se mi podařilo prosadit oplocení dětského hřiště, aby bylo chráněno před volně pobíhajícími psy.

Filip Dvořák

Zde by měla být nová výhybka, která umožní výběr mezi stávající tratí a novým obloukem, po kterém by Český lvíček dojel až k dětskému hřišti.