Výtah na Střeleckém ostrově

V létě 2005 jsem se jako tatínek začal po Praze 1 pohybovat s kočárkem.

V praxi jsem tak poznal, jaké bariéry musejí rodiče s kočárky, a ještě více handicapovaní, překonávat. Jedna z nejnepříjemnějších byly nekonečné schody na Střelecký ostrov. Proto jsem přišel s nápadem výtahu, který by umožnil pohodlnou návštěvu ostrova, a snažil jsem se tento občanský postřeh dotlačit k realizaci. Památkáři tehdy řekli své oblíbené nikdy. Dlouhá léta se hledalo technické řešení, které by bylo po všech stránkách přijatelné. Nevzdával jsem to. Nakonec se zadařilo a výtah byl vloni uveden do provozu. Dnes, když znovu chodím po Praze 1 s kočárkem, jsem rád, když u něj vidím frontu rodičů a rád se jako pyšný otec připojím.

Filip Dvořák