Zdeněk Schwarz - "Jeřáb ve školce, starosta Lomecký a já"

Ze záchranky jsem zvyklý reagovat na podněty okamžitě a stejně se chovám i jako senátor. Když se na mě obrátí občan s problémem, obratem se mu snažím pomoci.

Učinil jsem tak i v případě, kdy se na mne obrátili autoři petice proti umístění stavebního jeřábu na hřišti v Mateřské škole v Revoluční ulici v Praze 1, kterým vadí, že by měl být takto nesmyslným způsobem narušen chod Mateřské školy kvůli stavbě bytového domu v Klimentské ulici.

Obratem jsem proto zaslal oficiální dopis starostovi Prahy 1 Oldřichu Lomeckému, ve kterém jsem vznesl několik dotazů. Primárně mne zajímalo, zda vůbec radnice o problému ví, kdo tento nesmysl povolil a zda neexistuje jiné, méně drastické řešení, než postavit jeřáb na hřiště školky.

Týden se nic nedělo a až po mé další urgenci jsem obdržel od pana starosty odpověď ve stylu, že jiné řešení neexistuje, a že vlastně za všechno může předchozí vedení radnice. Ta však vydala pouze předběžný souhlas se stavbou bytového domu, ve kterém není o umístění jeřábu do prostor Mateřské školy ani slovo. Veškerá zodpovědnost leží na současném vedení Prahy 1. Jedině Rada Městské části totiž může schválit pronájem předmětného pozemku investorovi na dobu x let, a to za určitých podmínek, např. že jeřáb nebude v MŠ, ale jinde nebo bude stavba realizována jiným způsobem bez jeřábu v MŠ apod. Toto jsem rovněž napsal v odpovědi panu starostovi.

Čeho jsem se dočkal?

Kromě dalších odpovědí plných invektiv jsem byl poctěn rovněž článkem v měsíčníku Prahy 1, kde jsem byl starostou Lomeckým osočen, že údajně zatahuji téma omezení provozu Mateřské školy do předvolebního boje. Že byl na začátku příběhu pouze můj osobní dopis panu starostovi, ve kterém jsem se na základě podnětu od lidí bydlících v okolí a rodičů dětí z Mateřské školy ptal na stav věci, a celou záležitost zveřejnil pan starosta sám, když se chtěl pochválit, jak údajně řeší problémy občanů, bylo evidentně vedlejší.

Nevadí, mnohem důležitější totiž je, že se na základě této mé snahy daly věci do pohybu. Aktuální stav vypadá tak, že jeřáb již prý nebude stát ve školce, ale v prostoru stavby. Na jejím dětském hřišti však bude logistické zázemí stavby. Podle starosty Lomeckého bude zabírat jen malou část pozemku a navíc bude od dětí odděleno jakousi akustickou stěnou. Realita je však taková, že zmíněné logistické zázemí bude zabírat více než třetinu zahrady školky. Navíc si asi všichni dovedeme představit, že žádná akustická stěna nezabrání pronikání prachu i hluku ze stavby přímo k dětem. Provoz školky tak bude velmi vážně narušen. Proto ve svém boji nepřestanu. Stále nepadlo definitivní rozhodnutí a radnice stále může takto zásadní omezení provozu Mateřské školy ve prospěch stavby nepovolit.

Budu i nadále trvat na nepovolení záboru pro logistické centrum stavby v prostorách Mateřské školy a takovém zabezpečení, které děti skutečně od stavby ochrání. Například je technicky jednoduše proveditelné zahradu školky zastřešit plachtou apod. Míč je teď na straně vedení radnice Prahy 1, jsem zvědav, jestli bude pan starosta Lomecký dál pokračovat v předvolební hysterii, kdy zabírá ulice, které údajně patří chodcům, svými reklamními nosiči, nebo začne pro občany reálně něco dělat. V případě kauzy Mateřské školy v Revoluční k tomu má ideální příležitost.

Na můj poslední dopis, ve kterém jsem uvedl všechny výše zmíněné argumenty, jsem však zatím neobdržel žádnou odpověď.

MUDr. Zdeněk Schwarz, senátor, ředitel ZZSHMP