Témata

Témata a problémy, kterým se věnujeme, a nabízíme jejich řešení obyvatelům Prahy 1

Bezpečnost

Bezpečnost

Náš program v heslech: stop hlučným provozovnám důsledným vymáháním pravidel -  jednoznačné NE pouličnímu vandalství, kriminalitě a bezdomovectví - omezení zátěže z cestovního ruchu – ne opilecké turistice - rozšíření kamerového systému jako nástroje pro snížení kriminality - dobrovolní hasiči Prahy 1 jako pojistka pro krizové situace - vytěsnění drog a prostituce z centra

Zobrazit položky...
Doprava

Doprava

Náš program v heslech: auta do podzemních garáží - méně výjimek pro vjezd nákladních aut a turistických autobusů do centra - méně hluku z dopravy - nové povrchy vozovek - další minibusová linka na pravém břehu - zpomalení dopravy - kruhové objezdy, retardéry, ostrůvky, obytné ulice - mýtné pro návštěvníky centra bez finančních dopadů na rezidenty - další nové bezbariérové přechody - omezení vjezdu do rezidenčních zón dalšími výsuvnými sloupky

Zobrazit položky...
Sociální péče a zdravotnictví

Sociální péče a zdravotnictví

Náš program v heslech: Nemocnice Na Františku – centrum moderní a komplexní zdravotní péče - nové výjezdové stanoviště záchranné služby CENTRUM - Poliklinika Palackého – přirozené centrum ambulantní péče - další domy pro seniory a rozvoj projektů domácí péče - denní stacionář pro seniory

Zobrazit položky...
Školství, sport, kultura a volný čas

Školství, sport, kultura a volný čas

Náš program v heslech: další dětská hřiště - bezpečnosti a atraktivity dětských hřišť – bezpečná cesta do školy - přebalovací pulty pro matky s dětmi - účinnější prevence proti drogám a kriminalitě ve školách - zdravé stravování ve školních jídelnách - dokončení modernizace škol - podpora mimoškolních aktivit  - pokračování seniorských programů včetně zavedených zájezdů  - podpora spolkových a klubových činností a občanských aktivit, sportovních a kulturních projektů

Zobrazit položky...
Životní prostředí

Životní prostředí

Náš program v heslech: pravidelný a důkladný úklid - omezení prašnosti - nové stromy - údržba parků - více odpadkových košů - kontejnery na tříděný odpad pod zem

Zobrazit položky...
Rozvoj MČ a ochrana kulturního dědictví

Rozvoj MČ a ochrana kulturního dědictví

Náš program v heslech: přísné sankce pro nezodpovědné vlastníky nevyužívaných a zanedbaných nemovitostí  - nová tvář Václavského náměstí do 7 let - podpora oprav historických prvků budov  - další obytné ulice včetně nových stromů  - nová veřejná WC  - úprava zanedbaných zákoutí 

Zobrazit položky...