Busking - uleví se konečně obyvatelům Prahy 1

Pouliční umění zvané busking dokáže vytvářet příjemnou atmosféru měst, ale také pořádně ztrpčit život obyvatelům ulic, kde se umělci realizují. 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy proto schválilo vyhlášku, která upravuje podmínky pro umění v pražských ulicích.  Stalo se tak po roce, kdy měli umělci v Praze prakticky neomezenou volnost. Nejvíce omezení se týká Prahy 1, kde se také vyskytuje největší počet pouličních umělců. „Pilotní projekt přinesl pozitivní i negativní ohlasy.  Vyhláška je kompromisem mezi požadavky buskerů a přáním obyvatel, která musíme respektovat především,“ říká radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija (ODS), která má problematiku buskingu na starosti. Od 15. května vyhláška omezila pouliční umění, které mohli po dobu ročního zkušebního provozu umělci provozovat bez povolení kdekoli v Praze kromě Karlova mostu a Staroměstského náměstí. K těmto lokalitám nyní přibudou dvě desítky dalších, nejvíce z nich na území Prahy 1. V některých lokalitách, jako je třeba Křižovnické náměstí, půjde o úplný zákaz. Na jiných místech nebudou smět vystupovat hudebníci, ale ostatní umělci tam přístup mají. Hrát se již nebude například v ulicích 28. října nebo Na Příkopě. Největším problémem pouličního umění, na který si obyvatelé stěžovali, byl totiž hluk. „Od občanů jsme dostávali desítky stížností. Pouliční produkce jsou totiž často hlučné a trvají od rána do večera. Proto jsme se snažili jménem občanů Prahy 1 apelovat na naše kolegy v zastupitelstvu hlavního města, aby problém řešili. Jsem moc ráda, že se tak stalo,“ říká Jaroslava Janderová (ODS). Kromě vymezených ulic nesmějí umělci vystupovat ani v blízkosti škol po dobu vyučování, kostelů v době bohoslužeb, u zdravotnických zařízení, na dětských hřištích, hřbitovech nebo zastávkách MHD. Veškerá vystoupení musí nyní rovněž probíhat pod širým nebem, takže již nebude docházet například k blokování podloubí. Pouliční umění je možné provozovat od 10 do 21:30 hodin a umělcům je doporučeno, aby se na jednom místě zdržovali maximálně 90 minut a poté přešli do jiné lokality.