Chceme klidný Uhelný trh!

V několika minulých Jedničkách jsme vás informovali o tom, že se radnice Prahy 1 chystá sloučit Základní školu v Mikulandské ulici a Základní školu na Uhelném trhu. Nehledě na protesty pedagogů, rodičů i samotných dětí zvýšená frekvence docházky žáků může způsobit nebezpečné dopravní situace. Proto předložili členové dopravní komise Richard Bureš a Jiří Láryš (ODS) návrh na změnu dopravního režimu na Národní třídě, kdy v rámci projednávání tzv. širších dopravních vztahů bylo jako jedno z důležitých hledisek zklidnění průjezdu v lokalitě Perlová, Uhelný trh, Skořepka, Na Perštýně - celý návrh zde.

 

Jiří Láryš pak samostatně předložil i návrh na úpravu prostoru náměstí Uhelný trh. Hlavním cílem této úpravy bylo zvýšení bezpečnosti před budovou ZŠ vč. zklidnění průjezdů v této části náměstí při zachování vjezdu do ulice Michalská.

Snaha o zlepšení životního prostředí a snížení dopravního zatížení na území Prahy 1 není nijak nová.

Dopravní komise v letech 2007-2009 projednávala na svých jednáních možnosti jak upravit a změnit a především omezit tranzitní dopravu přes některé části Prahy 1 tak, aby zklidnili dopravní zatížení a především, aby tyto změny byly přijatelné pro obyvatele Prahy 1. Jedním s výsledků několikaletých jednání bylo schválení návrhu na zklidnění dopravy a úpravy v prostoru náměstí Uhelný trh.

Výsledná studie, kterou zpracoval arch. Sedlák, vychází především z maximálního využití prostoru před budovou Základní školy. Rozšířením chodníku, kde vznikne nový klidový prostor pro pěší, který umožní výsadbu 2 nových stromů (!). V centrální části náměstí se také počítá s umístěním kopie historického kandelábru.

Ovšem hlavním cílem této změny bylo zvýšení bezpečnosti žáků před budovou ZŠ. 

Stávající průjezd v části před ZŠ bude omezen pouze jako pojezdový pruh, který by měl sloužit výhradně pro rodiče, kteří vozí děti do školy autem příp. pro průjezd zásobování. 

Průjezd z Národní třídy přes náměstí Uhelný trh do ulice Skořepka zůstane zachován do doby úpravy dopravního režimu na Národní třídě, o kterém naše čtenáře budeme informovat příště.

Schválená studie úpravy prostoru náměstí Uhelný trh také počítá se zklidněním od domu Platýz ke kostelu sv. Martin formou zvýšení vozovky do úrovně chodníků jednotným předlážděním.

Výsledným efektem by mělo být především vybudování nové klidové zóny s důrazem zvýšení bezpečnosti pro žáky ZŠ a MŠ, která sídlí v domě Platýz.

Historie Uhelného trhu

Název pochází z poloviny 14. století, kdy se sem přesunul z nedalekého Kozího plácku prodej dřevěného uhlí. 

Náměstí se proto také někdy označovalo jako „Nový trh uhelný“. 

Uhlí se sem zčásti přiváželo z venkova, část se pálila ve zdejší uhlířské huti. 

Kupovalo se jednak do domácností, jednak je potřebovali řemeslníci (kováři, zvonaři, zámečníci aj.). 

Teprve v první polovině 19. století prodej dřevěného uhlí klesal, protože bylo postupně nahrazováno uhlím kamenným. 

V sousedství huti na náměstí stávala (až do 19. století, kdy byla zbourána) kovárna.