Hledáme dopravní řešení

V části Prahy se bude už brzy jezdit jen třicítkou. Radnice Prahy 8 tím chce zabránit řidičům zkracovat si přes tuto městskou část cestu, když je hlavní čtyřpruhová nábřežní komunikace ucpaná.  Omezení rychlosti bude zhruba rok radnice vyhodnocovat. Pokud se osvědčí, chce třicítku prosadit i v ostatních částech. Ze zákona na to má právo. Podle ministerstva dopravy to obec může udělat, ale samozřejmě jenom v těch adekvátních případech, a to na silnicích druhých a třetích tříd.

Praha 1 má podobný problém.  Obdobně jako v jiných městských částech se řidiči v dopravní špičce odklání od hlavních ucpaných tras, zejména nábřežních, do bočních uliček ve snaze si cestu zkrátit. ODS v Praze 1 si je vědoma, že dopravní zatížení je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu života obyvatel. Již ve volební kampani v roce 2010 ODS upozorňovala na nutnost řešení této situace tak, aby osobní doprava v historickém jádru byla cílovou. Smysl je jediný: snížit dopravní zátěž a přitom neomezit místně bydlící a pracující.

Ulice Benediktská, Břehová, Dlouhá, Jáchymova, Kaprova, Kozí, Maiselova, Masná, Pařížská, Platnéřská, Revoluční, Rybná, Široká, U obecního dvora, V Kolkovně, Valentinská, Veleslavínova, Vězeňská, Žatecká patří mezi 80 nejobydlenějších ulic Prahy 1, bydlí v nich téměř 3.000 obyvatel a všechny slouží jako zkratka pro řidiče, kteří se nechtějí zdržovat průjezdem přes přeplněné Palachovo náměstí a Dvořákovo nábřeží a jednoduše si to zkrátí přímo přes historické centrum města.  

Úplně nejhorší situace je pravidelně v ulici Platnéřská, kterou musí projet netrpělivý řidič pokaždé, ať už si zkracuje cestu po směru toku Vltavy anebo naopak.

Při úvahách o zklidnění historického centra města je však třeba se vyhnout hrozícím krajnostem - neumrtvit centrum a přitom zabránit, aby si z něj určitá část řidičů dělala průjezdní komunikaci, potřebných změn proto nelze dosáhnout pomocí izolovaných úprav v rozsahu jedné ulice tak jako tomu je v případě uzavření dolní části Václavského náměstí.

ODS Praha 1 si uvědomuje, že uspokojivé řešení vzniklé situace nebude jistě jednoduché.