Oblast Revoluční – Hybernská

... jaké zvolit vhodné dopravní řešení? Aktuálním úkolem nás, zástupců ODS v dopravní komisi MČ Praha 1 pro následující období je navrhovat a prosazovat změny, které co nejvíce zefektivní dopravu naší městskou částí. Po důkladném prozkoumání míst, která jsou z hlediska dopravního zatížení těmi nejpalčivějšími, jsme tentokráte zacílili svou pozornost na situaci v oblasti pod Prašnou bránou a návazných ulic. Rádi bychom Vás na následujících řádcích seznámili s návrhem našeho řešení.

 

Podívejme se na historickou proměnu tohoto dopravního úseku. Původní kapacitní komunikace vedoucí dopravu z ulice Revoluční do Hybernské byla v úseku náměstí Republiky přerušena výstavbou OC Palladium. Historicky totiž vedla trasa z ulice Revoluční přes náměstí Republiky do ulice V Celnici a dále pak ulicí Havlíčkovou do Hybernské. Výstavba moderního nákupního střediska ale způsobila, že veškerá doprava vedoucí z ulice Revoluční je dnes vedena přes ulici Králodvorskou do ulice U Prašné brány a následně znovu do ulice Hybernské. Do těchto prostor jsou svedeny také všechny automobily vyjíždějící z podzemních garáží OC Kotva, na Ovocném trhu pak z OC Myslbek. Nelze ani opomenout nezbytnou dopravní obslužnost od Obvodního soudu pro Prahu 1. Kdo se tedy občas jako řidič v tomto dopravním uzlu ocitl, ví dobře, že projet pod Prašnou bránou v době dopravní špičky, ale bohužel i mimo ni, není vůbec snadnou záležitostí. Davy cizinců i místních korzující po ulici Na Příkopech jakoby si nechtěly připustit, že pěší zóna má svůj začátek i konec, a právě přechod u Prašné brány jakoby pro ně neexistoval. Řidiči tam proto stojí v dlouhých kolonách a trpělivě čekají, až jim chodci dají prostor k odjezdu. Tohle je však pouze první překážka. Na řidiče čeká o pár metrů dál další „stopka“, a to v podobě přednosti zprava pro automobily jedoucí z ulice Na Příkopech. Do třetice všeho zlého, asi po dvaceti metrech před vjezdem do Hybernské, si ještě všichni postojí kvůli přednosti v jízdě pro vozidla jedoucí z ulice Senovážné.

Předpokládáme, že se nespokojenost obyvatel přilehlých domů díky trvalým dopravním zácpám sníží, pokud bude přijato námi navrhované řešení: nejprve navrhujeme změnit ulici U Prašné brány z vedlejší na hlavní komunikaci a ulici Senovážnou a Na Příkopech na ulice vedlejší. S ohledem na plynulý odliv vozidel z celé oblasti je dále nezbytné zrušení současné možnosti odbočení vpravo z ulice Hybernské do Dlážděné. V neposlední řadě navrhujeme opětovné zřízení semaforu u přechodu pro pěší pod Prašnou bránou, v místě křížení ulic Na Příkopě, U Prašné brány a náměstí Republiky. 

Věříme, že si tato lokalita v budoucnu zcela jistě vyžádá komplexní řešení. Naší snahou je však rychle reagovat. 

Více z této kategorie: « Hledáme dopravní řešení