Školní stravování na území Prahy 1

V tisku nedávno proběhly alarmující zprávy o stavu neustále narůstajícího počtu obézních dětí školního věku. Bohužel tento trend není jen trendem dětí na území našeho státu, avšak je trendem globálním, tzn. trendem pozorovaným na území všech vyspělých států světa. Nezávisle na počtu obézních dětí v daných státech je více znepokojujícím zjištěním fakt, že se procento nárůstu těchto dětí v těchto zemích i nadále pohybuje okolo hranice 10%. Hlavním důvodem tohoto dění je neustále zvyšující se míra pasivní zábavy mezi dětmi. S pro nás již tradičním pokrokem ve světě výpočetní techniky, internetu a při rostoucím pokrytí našich domácností kabelovou televizí je zřejmé, že z časového fondu našich dětí zbývá neustále méně času na sport a další druhy aktivního odpočinku.

Nepodceňujte obezitu

Obezita však jako taková nesouvisí pouze se způsobem života, ale také se stravovacími návyky ve společnosti. Nejdůležitějším základem je způsob, jakým se děti stravují v domácím prostředí. V dnešní uspěchané době se často, a to nejen městským dětem stává, že z důvodu časového vypětí rodičů nemají přístup k dostatečně kvalitní stravě s vyváženým přísunem vitamínů, proteinů, minerálů a bílkovin. Ostatně o pitném režimu zdraví neškodlivých nápojů můžeme říci to samé. Jedna z mála možností, kde mohou děti dostávat kvalitní a vyváženou stravu je tedy školní jídelna. Zajisté jste slyšeli o světoznámém kuchaři z Velké Británie jménem Jamie Oliver, o kterém by se v našich zeměpisných šířkách dalo říci, že „objevil Ameriku“. Ve velké Británii, stejně jako v USA se školní stravování omezuje na jídla typu „fast-food“. Základem jídel těchto anglicky mluvících školáků je hot-dog, pizza, hamburger a ostatní fritovaná jídla s přívlastkem rajčatového nádechu jménem kečup. Tento průkopník zdravého stravování ve školních jídelnách anglofonních zemí bohužel nedokázal svoji myšlenku prosadit. Se zdravou výživou se zvyšují i surovinové náklady na stravování. Dále pak k přípravě výše popsaných jídel připravovaných na přepáleném oleji není třeba ani velkého zázemí kuchyně a následně i jejího personálního zabezpečení. Na druhou stranu musím říci, že i dobrá myšlenka musí v tomto případě dětem „chutnat“ a zvyk je železná košile. Jeho nezdar je tedy dílem hned několika faktorů.

Pestřejší nabídka je nutná

Jak jsme byli zvyklí, výběr ze dvou jídel je v dnešní době také přežitkem. V současnosti je na školní jídelny kladen požadavek na minimální nabídku ze 4 druhů pokrmů. Dále pak nesmíme zapomínat i na každodenní nabídku vegetariánských jídel, jelikož se již i u malých strávníků tato skupina začíná profilovat. Naštěstí pro nás se školní stravování v naší kotlině řídí vyhláškou ministerstva školství. Ta stanoví nutriční hodnoty, typ jídel a váhové množství, které se smí našim malým strávníkům v rámci školního stravování nabízet. Tato vyhláška je dnes sice již trošku aktuálnější, avšak stále ještě navazuje na nutriční hodnoty z let devadesátých, které jsou bohužel poněkud zastaralé. V současné době se již v rámci zemí EU připravují aktualizované výživové dávky, které budou následně uplatněny i v rámci České republiky. Tato pozitivní informace však neřeší ostatní aspekty školního stravování. Jak jsem zde již jednou uvedl, školní stravování je velice nákladnou záležitostí, která je často dotována z pokladny zřizovatele školy. Světovým a mohu i říci posledním českým trendem v rámci územní samosprávy je snižování nákladů s ohledem na jejich efektivitu. Mnoho školních jídelen je v naší zemi zastaralých, nevyhovujících posledním hygienickým předpisům a kapacitně nevytížených. Náklady na jednotlivé rekonstrukce jídelen se pohybují v rámci několika milionů korun, které však v obecních pokladnách chybí.

Pokračujeme v rozdělané práci

Již v minulém volebním období jsme se tomuto tématu věnovali. Tehdejší starosta Ing. Filip Dvořák spolu s odborníkem na výživu Petrem Havlíčkem podnikl kontroly úrovně stravování v základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 1. Výstupem z těchto kontrol a hlavním důvodem, proč se tomuto tématu chceme i nadále věnovat, byl fakt, že ani na území jedné městské části není standard poskytovaných služeb ve všech školách stejný. Chtěli bychom poukázat na rozdíly mezi jednotlivými jídelnami, hodnotit jejich kvalitu a nabídnout veřejnosti zcela nezaujatý pohled na tuto problematiku.

Budeme hodnotit kvalitu

Naším plánem je navštívit všechny základní školy na území Městské části Praha 1 a v příštích číslech Vás průběžně informovat o kvalitě jednotlivých jídelen. Budeme porovnávat kvalitu nabízených jídel, jejich vzhled, šíři nabídky jídel a způsob jejich objednávání. Dále pak budeme sledovat i prostředí školní jídelny a její čistotu, způsob výdeje jídel a možnosti ostatních služeb, které daná školní jídelna nabízí. Každou kategorii budeme hodnotit zvlášť, s tím že celkové hodnocení bude vycházet z průměru všech hodnocených aspektů při použití školního známkování (1 - výborný až 5 - nedostatečný)