Dětská hřiště a dům dětí

Nedostatek dětských hřišť v centru města a neexistující prostory  pro mládež, kde by mohla smysluplně trávit volný čas, to  je do budoucna velký problém.

Dlužíme mnohé mladým rodinám  s dětmi. Chceme vyhledávat další lokality pro vytvoření  dětských hřišť. Je ale důležité, aby byla opravdu komplexně vybavena,  aby tam bylo zastíněné pískoviště, v blízkosti přebalovací  pult pro maminky, WC a pítko, aby maminky s dětmi měly  komfort. Praha 1 je navíc jedinou městskou částí, která nemá  svůj dům dětí a mládeže. V takovém domě by měla být například  tělocvična, lezecká stěna a místnosti, kam by mohly děti  a mládež docházet do kroužků. Momentálně jim zábavu poskytuje  ulice, což není dobré. Nabídka volnočasových aktivit slouží  zároveň jako prevence negativních jevů. Ani v dopoledních  hodinách by prostory neležely ladem. Mohly by je využívat maminky  s dětmi, které by jistě přivítaly cvičení se svými ratolestmi.  Součástí Domu dětí by mohla být rovněž služba krátkodobého  hlídání dětí. Do projektu by se mohli zapojit i aktivní senioři.  Ti by svou radou a zkušenostmi mohli pomoci při vedení zájmových  kroužků nebo při zmíněném hlídání.