Sociální oblast potřebuje modernizaci

Druhou oblastí, které se vedle školství hodlám intenzivně věnovat, jsou sociální služby a programy pro seniory. Jsem přesvědčena, že v tomto směru je na Praze 1 co zlepšovat.

Program ODS Praha 1 pro sociální oblast se detailně zabývá celým spektrem akutních i dlouhodobých neduhů a nabízí propracovaná řešení. Vývoj naší společnosti v posledních pětadvaceti letech byl tak překotný, že samozřejmě zasáhl i oblast sociální. My se snažíme reagovat nastavením sociálních programů s hlavním zaměřením na prevenci, pomocí které lze předcházet problémům či je řešit ještě předtím, než přerostou míru řešitelnosti. Výsledkem je například program poradenství a terénní práce v oblasti finanční gramotnosti a ochrany před dluhovou pastí, nebo programy pro seniory.

Klíčem je prevence

ODS Praha 1 chce řešit například problém občanů, kteří si nemohou dovolit nést náklady na své současné bydlení. Řešení již vzniklých problémů spočívá ve vyčleňování sociálních levnějších bytů právě pro tyto případy, kdy se občanům, kteří se ocitli v problémech, dá možnost přestěhování. Především je však nutno rozšířit servis občanům v poradenské oblasti třeba pro zlepšení jejich finanční gramotnosti, a to v rámci sociálního odboru městské části. Například zajištění kvalifikovaného kurzu finanční gramotnosti a ochrany před dluhovou pastí splňuje i naši vizi o celoživotním vzdělávání. A současně splňuje představu o přiměřené prevenci. U poučenějších občanů se snižuje riziko vzniku problémů a jejich přerůstání do neřešitelné míry.

Projekt Jedničkový senior

Vzhledem ke složení obyvatelstva Prahy 1 se sociální oblast zaměřuje především na seniory. Pilířem celého sociálního programu je projekt s názvem Jedničkový senior. Ten představuje zapojení starších spoluobčanů do aktivního života městské části a to třeba účastí na zájmových aktivitách, ale například i dohledem seniorů na dětských hřištích či přechodech pro chodce ve spolupráci s Městskou policií. Snahu zapojovat starší občany do společenského dění na Praze 1 vede předpoklad, že v takovém případě má samospráva lepší možnost vzájemné komunikace se svými staršími obyvateli. V rámci sociálního odboru se v projektu počítá i s účastí terénního pracovníka, který bude spojkou s občany a zároveň bude zajišťovat zpětnou vazbu pro usnadnění oboustranné komunikace. ODS Praha 1 se domnívá, že správná cesta je aktivnější přístup k problémům starších a jejich řešení už v zárodku.

Eva Špačková