Dobrovolní hasiči umějí pomáhat,

říká zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů v Praze 1 Filip Dvořák

Kolik mají dobrovolní hasiči Prahy 1 členů a jak často cvičí? 

Vzhledem k tomu, že výstavba protipovodňových bariér je finančně i časově velmi nákladná, tak podobně masivní cvičení pořádáme jednou ročně. Vedle toho se staráme i o zábrany Prahy 1, které chrání Slovanský ostrov, konkrétně Palác Žofín, a zde provádíme běžné kontroly uložení a připravenosti Žofína na krizovou situaci v případě zvýšení hladiny Vltavy. V současnosti má jednotka šestnáct členů. 

Kterých velkých ostrých akcích jste se v poslední době účastnili? 

Největší ostrá akce byla v loňském červnu, když přišla velká voda. Byli jsme na místě jako první, stavěli jsme zábrany na Malé Straně, poté jsme pomáhali na dalších místech Prahy 1. Byli jsme přítomni u zábran po dobu asi deseti dnů, než byl odvolán stupeň pohotovosti a zábrany se uklízely. Dá se říct, že jednotka Dobrovolných hasičů z Prahy 1 byla na místě první a poslední odjížděla. 

Jaká je vlastně role dobrovolných hasičů v rámci Integrovaného záchranného systému? 

Jednotka dobrovolných hasičů z Prahy 1 je předurčena právě k zásahům při povodních. Jsme speciálně cvičeni pro výstavbu protipovodňových zábran. V případě akce se nejprve věnujeme stavbě zábran na určeném místě, následně provádíme kontrolu správného postavení zábran na jiných místech, protože jsme na to specialisté. Jiné hasičské nebo vojenské jednotky, které jsou v případě krizové situace na stavbu nasazeny, totiž logicky nemají se stavěním takovou zkušenost. Pro představu, výstavba stometrového úseku protipovodňových zábran zabere vycvičené a sehrané jednotce zhruba tři hodiny. Zábrany se přivážejí na kamionech, musejí být skládány jeřábem. Jedná se o velmi specializovanou činnost s použitím těžké techniky. Zároveň samozřejmě členové jednotky mají odpovídající výcvik a zkoušky i na další hasičské činnosti, ale naší hlavní rolí je ochrana Prahy před velkou vodou. 

Nedávno jste se setkal s Generálním tajemníkem OSN Pan Ki-Munem, co ho na činnosti dobrovolných hasičů nejvíce zaujalo? 

Během krátkého setkání, kdy se Pan Ki-Mun seznamoval s tím, jak je Praha chráněna proti velké vodě, jej nejvíc fascinovalo, že všichni členové naší hasičské jednotky jsou dobrovolníci. Z toho byl nadšený a vrátil se k tomu ve svém proslovu k jednotce, kdy vyzdvihl a vysoce ocenil dobrovolnictví, ale současně profesionální úroveň, s níž jednotka dobrovolných hasičů z Prahy 1 pracuje.