MÁME RÁDI PRAHU 1

Nyní se již můžete registrovat do soutěže Máme rádi Prahu 1.

Omlouváme se za zpožděné spuštění registračního formuláře, které bylo způsobeno snahou o nastavení maximálně spravedlivých pravidel pro potenciální soutěžící. Konkrétně jsme na základě vašich podnětů přistoupili k rozdělení soutěže na dvě kategorie (1. a 2. stupeň), abychom eliminovali věkový handicap mladších žáků.

Těšíme se na všechny soutěžní návrhy.

Soutěž není určena pro jednotlivce, ale pro skupiny žáků vždy z jedné třídy (není nutná účast všech žáků třídy).

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol na území městské části Praha 1.

Za každou třídu může být přihlášena jedna skupina žáků.

Každá skupina žáků může do soutěže přihlásit pouze jedno soutěžní dílo.

Každá skupina žáků musí mít zletilého garanta (učitel, rodič některého ze zúčastněných žáků atd.) který děti do soutěže, se souhlasem jejich rodičů, přihlásí.

V zájmu nastavení maximálně spravedlivých pravidel pro soutěžící a eliminaci věkového handicapu mladších dětí je soutěž rozdělena na dvě kategorie, a to samostatně pro první stupeň (1–5 ročník) a druhý stupeň (6–9 ročník).

Registrovat do soutěže se soutěžící mohou kdykoliv, a to až do data uzávěrky registrací, kterým je pondělí 15. září 2014.

Soutěž samotná pak probíhá od jejího vyhlášení do data uzávěrky pro odevzdání soutěžního díla kterým je pátek 26. září 2014. 

Soutěžní dílo musí být doručeno osobně garantem či zletilým zástupcem každé soutěžní skupiny na adresu Oblastního sdružení ODS Praha 1, Haštalská 22, Praha 1, a to v termínech 24, 25, nebo 26. září 2014 vždy mezi 15.-18. hodinou.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v měsíci říjnu. Přesný termín a místo bude upřesněno a všichni soutěžící o něm budou informováni.

Soutěžní díla budou posouzeny odbornou porotou. Na základě rozhodnutí odborné poroty budou vybrány vždy 3 soutěžní díla v pořadí v každé kategorii.

Vítězné skupiny žáků získají následující ceny pro všechny registrované žáky ve skupině.

Kategorie první stupeň

1. pořadí – tablet pro děti

2. pořadí - MP3 přehrávač

3. pořadí - sluchátka

Kategorie druhý stupeň

1.   pořadí – tablet

2.   pořadí - MP3 přehrávač

3.   pořadí - sluchátka