Minibusy jsou jediným řešení. Ale přichází pozdě

, říká autor původního projektu ekologických minibusů předseda klubu zastupitelů Prahy 1 za ODS, Filip Dvořák.

Vítáte jako autor projektu, že se letos Praha 1 snad konečně dočká další minibusové linky? 

Už mnoho let jsem přesvědčen, a v roce 2006 vypracovaná studie to jednoznačně potvrdila, že minibusy s ekologickým pohonem jsou pro některé oblasti Prahy 1 nejen nejlepším, ale jediným možným řešením hromadné dopravy. Je nutno zajistit dopravní obslužnost a návaznost na páteřní sítě, ale aby se v úzkých uličkách motaly velké, hlučné a kouřící autobusy, je naprostý nesmysl. Takže ano, minibusy vítám, ovšem nechápu, proč vše muselo trvat tolik let.  

Odpovídá chystaný projekt vašemu návrhu, nebo se odlišuje?  

Pokud vím, zatím ještě nebyl schválen definitivní plán. Ale z předběžné informace vyplývá, že půjde o jednu trasu, která by měla obsloužit Staré Město a Petrskou čtvrť. My jsme plánovali 5 tras. Tu malostranskou se podařilo zprovoznit jako jedinou. Ostatní 4 jsou na pravém břehu. Ta, o které se nyní hovoří, je zřejmě jednou z nich.   

Zajistí jedna linka dostatečnou obslužnost? Jinými slovy nebude příliš dlouhá a pomalá? 

To ukáže čas. Důležité bude, kde budou zřízeny zastávky a zda dojde k nějakým návazným dopravním opatřením. Pevně věřím, že když vše trvalo tolik let, je to precizně připraveno. Snad se nebudou muset dělat nějaké změny záhy po zahájení provozu.  

Už se objevily spekulace, že se jedná o populistický krok související s blížícími se volbami na magistrát i radnice městských částí. Vnímáte to podobně?  

O tom nechci spekulovat. To ať si odpovědní politici z TOP 09 srovnají se svým svědomím sami. Každopádně z pohledu občanů je škoda, že se promarnilo tolik let, kdy už mohli minibusy využívat.  

Považujete minibusovou linku za důležitý prvek v celkové koncepci dopravy na Praze 1?

Především je třeba říci, že zejména kroky a výkřiky současného primátora Hudečka o žádné koncepci nesvědčí. Je to směs nesourodých nápadů, bez konzultací s městskými částmi, s občany, s odborníky. Tato cesta nikam nevede. Na úrovni městské části lze činit určitá opatření, ale vše musí být v souladu s dopravní politikou magistrátu a ve prospěch občanů. Jediné co mohu potvrdit, námi připravený plán je použitelný i dnes. Za to ručím.  

Vyjede minibus těsně před volbami? 

Podle radního pro dopravu Jiřího Veselého se připravuje zavedení linky minibusu, která by propojila Malou Stranu (od Nemocnice pod Petřínem), přes Staré Město, Nové Město, Petrskou čtvrť a Florenc. Ekologické minibusy s elektrickým pohonem by se měly stát součástí integrované Městské hromadné dopravy. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) již připravuje výběrové řízení na dodavatele minibusů. Jedná se projekt, se kterým přišla ODS již před několika lety. Jeho autorem byl tehdejší radní, dnes zastupitel Prahy 1 Filip Dvořák, který nechal na jaře 2006 zpracovat studii směrových, výškových a šířkových poměrů v pražských ulicích a ověření možného doplnění dopravní obsluhy centrální části města linkami minibusů. 

Studie jednoznačně potvrdila potřebnost obsloužení minibusy. Jako pilotní linka byla určena linka Malostranská, spojující Malostranské náměstí s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Předpokladem bylo, že se k ní následně přidají ještě dvě staroměstské. Projekt se po realizaci potýkal s poruchovostí italských minibusů, které ve výběrovém řízení pořídil Dopravní podnik. Ty tak byly provizorně nahrazeny většími naftovými midibusy, které se však do této oblasti naprosto nehodí. Nyní se objevila naděje, že se občané konečně dočkají smysluplného řešení. Proč vše tak dlouho trvalo a ekologické minibusy se snad objeví až letos, však zůstává záhadou. 

Souvislost s tím, že se na podzim konají v Praze komunální volby, bude nejspíš jen čistě náhodná.