ODS chce na Praze 1 podporovat menší kluby, spolky a sousedské aktivity

Centrum hlavního města je doslova Mekkou české kultury. Sídlí zde řada špičkových divadel, galerií, koncertních síní i klubů s rozmanitou nabídkou. Za kulturou na Prahu 1 přijíždějí tisíce návštěvníků z České republiky i zahraničí. Z pohledu městské části jsou však důležitější spíše ty méně viditelné instituce a aktivity. „Velké scény nebo galerie jsou spíše záležitostí ministerstva kultury případně hlavního města Prahy. Naším úkolem, tedy Prahy 1, je především pečovat o zařízení a aktivity, které jsou důležité pro život našich občanů. V ODS dlouhodobě podporujeme spolkovou činnost, sousedské aktivity a snažíme se, aby pro obyvatele Prahy 1 zůstala zachována rozmanitá nabídka kulturního vyžití a přirozených míst pro setkávání. Příkladem z minulosti byla třeba dotace pobočce knihovny na Pohořelci. Chceme, aby Praha 1 kulturně žila v tom smyslu, že se do tohoto života aktivně zapojují sami občané. Pokud dostaneme důvěru, tak bychom tímto směrem chtěli po volbách jít,“ říká předsedkyně ODS na Praze 1 Jaroslava Janderová.

Pokud se turista prochází uličkami centra Prahy, je kulturní nabídkou doslova zahrnován. Stačí ujít jen pár kroků a prakticky nelze nenatrefit na některé z divadel, nezahlédnout galerii, neminout hudební klub, nedostat letáček s nabídkou koncertu či představení různého druhu. V posledních měsících navíc v ulicích přibyla spousta vyznavačů tzv. buskingu neboli pouličního umění. Výběr je téměř nekonečný, ať už jde o formu či kvalitu. Turista je ohromen a nadšen. Pochopitelně jinak tuto situaci vnímají obyvatelé Prahy 1, kteří zde žijí své každodenní životy. A právě na ně se zaměřují občanští demokraté z Prahy 1 při přípravě programu v oblasti kultury.  

Kulturní život a podnikání  

„Z našeho pohledu je důležité zaměřit se na dvě oblasti. Samotné kulturní vyžití pro naše občany a zároveň podporu podnikání v kultuře. Jako hlavní úkol městské části vidíme vytvoření optimálních podmínek pro obojí a samozřejmě nastavení rozumných a jasných pravidel a mechanismů, která nebudou zbytečně šikanovat odpovědné a slušné podnikatele, ale zároveň pomohou zmírnit problémy s nočním hlukem a souvisejícími projevy,“ říká Janderová. ODS nesouhlasí s plány na plošné zákazy a omezování otvírací doby restaurací a klubů, které v jejích očích nesmyslně trestá poctivé provozovatele, kteří dodržují pravidla a nejsou s nimi problémy. „Toto není řešení problému, ale cesta k dalšímu umrtvení Prahy 1. My chceme jít cestou tvrdé práce, intenzivního vyjednávání s podnikateli, častých kontrol dodržování pravidel, rychlého a účinného postihování nepoctivců, ale zároveň podpory těch podniků, které investují do protihlukových opatření a chtějí normálně fungovat ve shodě s obyvateli okolních domů. Situace těchto podnikatelů, kteří zajišťují rozmanitost kulturní nabídky, totiž není jednoduchá. Zaslouží si podporu, rozhodně ne šikanu, protože provozování malých klubů s menšinovými žánry je, na rozdíl od velkých komerčních diskoték, spíše srdeční záležitost,“ vysvětluje Jaroslava Janderová, která zná situaci podnikatelů v kultuře detailně, neboť je sama provozovatelkou jazz-bluesového klubu Ungelt.  

Podporujeme aktivity občanů  

 

ODS je velkým zastáncem a podporovatelem spolkové činnost a sousedských aktivit občanů na Praze 1, protože právě tyto aktivity pomáhají zachovat centrum jako živoucí místo k bydlení. Již dnes se na území Prahy 1 pořádá celá řada akcí, jež organizují sami občané. Občanští demokraté by po volbách tento trend chtěli ještě posílit a podporovat ze strany radnice. „Pracujeme na vytvoření mechanismů, pomocí kterých bychom chtěli zintenzivnit spolupráci radnice a různých občanských a sousedských iniciativ. Ze strany radnice bychom nabízeli finanční podporu prospěšným akcím, ale rovněž pomoc s organizací a propagací. Chtěli bychom občany motivovat, aby nejen pořádali různé kulturní a tradiční akce, ale v rámci sousedských aktivit také například ve spolupráci s radnicí pomáhali zlepšovat vzhled a atmosféru ve svých ulicích a čtvrtích. Někdy stačí opravdu málo, aby se místo proměnilo k lepšímu,“ nastiňuje plány ODS Jaroslava Janderová, která je nadšená, že spolková činnost se rozvíjí prakticky na celém území Prahy 1. Velmi aktivní jsou občané na Malé Straně, ale spolky fungují i na druhém břehu Vltavy, například v Petrské čtvrti, Na Františku i v jiných lokalitách. Některá sdružení se soustředí na pořádání akcí v dané lokalitě a sousedské aktivity, jiná jsou zaměřena tematicky, například na historické bádání. „Všechny druhy občanských aktivit tohoto typu jsou nesmírně důležité pro udržení skutečného života na Praze 1, ale i pro poznání naší historie a zachování historické paměti. V tomto směru odvádí velmi záslužnou práci třeba Post Bellum,“ uzavírá Janderová, která se sama již řadu let angažuje v občanském sdružení Publicum Commodum, jež se věnuje především problematice II. a III. odboje.