Plán ODS: Tablety pro všechny žáky z Prahy 1

Jednou z nejdůležitějších oblastí komunální politiky, která však bývá bohužel často podceňována, je školství. V kompetenci pražských městských částí, Prahu 1 pochopitelně nevyjímaje, jsou školy mateřské a základní. ODS na Praze 1 kladla historicky na školství mimořádný důraz a před blížícími se volbami usilovně pracuje na programu, jehož základním principem je zaměření na kvalitu výuky, její přizpůsobení potřebám a možnostem 21. století. „Za našeho působení na radnici Prahy 1 jsme nastartovali mechanismy, které vynesly naše základní školy na špičkovou úroveň. Teď mám však bohužel pocit, že situace v nejlepším případě stagnuje, což je velká škoda. Jsme připraveni, pokud nám voliči dají důvěru, začít okamžitě po volbách pracovat na zlepšení situace. Například propočítáváme možnost pořízení tabletů pro potřeby výuky žáků na našich základních školách,“ říká zastupitel Martin Skála (ODS), který měl v minulém volebním období školství na starosti.

Občanští demokraté z Prahy 1 poukazují na zastavení rozvoje základních škol na území městské části, nevyužívání již pořízených technologií a zbytečnou rezignaci na potřeby moderní výuky i možností, které se nabízejí.

Interaktivní tabule se nevyužívají

Příkladem jsou interaktivní tabule, které byly do škol pořízeny již v průběhu minulého volebního období. V současnosti však neprobíhá pravidelné proškolování vyučujících a tabule jsou tak využívány velmi nedostatečně. Jen velmi málo škol také využilo možnost zapojení se do Programu podpory digitalizace škol, který spustila společnost EDULOGY ve spolupráci s Kontem BARIÉRY. Jeho cílem je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany soukromého sektoru a neziskových organizací. K bezplatnému využívání se na Praze 1 přihlásily pouze dvě základní školy: Brána jazyků a ZŠ nám. Curieových. „Jsem přesvědčena, že je to hodně i o přístupu vedení radnice, které by mělo školy maximálně informovat, ale hlavně motivovat k tomu, aby sledovaly a využívaly takové možnosti. Městská část přece musí mít zájem na tom, aby kvalita výuky na jejích základních školách byla co nejvyšší,“ říká členka pracovní skupiny pro školství ODS Praha 1 Eva Špačková.

Zbytečně přeplněné třídy

Významným faktorem, který ovlivňuje kvalitu výuky, je rovněž počet žáků ve třídách. Čím je vyšší, tím se snižují možnosti pedagogů věnovat jednotlivým žákům individuální péči. Počet žáků základních škol na Praze 1 neustále stoupá, zároveň však klesá zastoupení dětí s trvalým bydlištěm na území naší městské části. To se nelíbí zastupiteli Martinu Skálovi (ODS), který proto navrhuje opatření ve prospěch kvality výuky a dětí z Prahy 1 „Tento stav nepovažujeme za ideální. Počet dětí ve třídách často přesahuje třicet, což už je dle názoru odborníků za hranicí únosnosti. V našem programu proto navrhneme opatření, která omezí přijímání žáků z jiných městských částí na rozumnou míru. Klíčovým zájmem Prahy 1 musí být v první řadě kvalita výuky našich dětí, nelze na jejich úkor za každou cenu přijímat stále víc a víc dětí odjinud,“ zdůrazňuje Skála.

ODS plánuje cílené investice i šetření

Občanští demokraté proto připravují komplexní program, který bude zaměřen primárně na kvalitu výuky a jehož cílem bude vrátit základní školy v Praze 1 do absolutní republikové špičky. Investovat chtějí jak do moderních technologií, tak do kvality a motivace vyučujících. „Vzhledem k budoucnosti nenajdete moc lepších možností kam investovat, než do vzdělání našich dětí. V dnešním světě je nezbytné, aby se seznamovaly s moderními technologiemi a využívali je, ale k tomu je potřeba i odpovídající přístup a kvalita učitelů. V současné době proto kalkulujeme možnost pořízení tabletů buď pro všechny žáky, nebo alespoň pro vyšší ročníky. Zároveň chceme na naše školy přilákat mladé vyučující, kterým chceme nabídnout například možnost bydlení v obecních bytech, ale zároveň budeme dbát na jejich kontinuální vzdělávání a sledování moderních trendů,“ vysvětluje Martin Skála. Peníze na investice bude ODS hledat v jiných rozpočtových kapitolách, ale rovněž chce ušetřit v oblasti školství, například na školním stravování. Plánem ODS je jeho centralizace. Ta zajistí lepší kontrolu a sjednocení kvality, která je v současné době v jednotlivých jídelnách rozdílná. Centralizace zároveň umožní využívat výhod centrálního nákupu, který může přinést úsporu v řádu desítek procent. Eva Špačková závěrem uvádí, že pro ODS bude školství v příštím volebním období jednou z priorit, což bude zohledněno i v rozpočtu. „Když se podíváme na nezaměstnanost absolventů v některých zemích Evropské unie, tak si musíme přiznat, že situace je alarmující. Považujeme tedy za nutné věnovat vzdělávání maximální pozornost a to včetně finančních prostředků. Jde vždy jen o politické rozhodnutí, zda investovat například do opravy Střeleckého ostrova, nebo raději do kvality výuky.“