Školní jídelny potřebují nastavit pravidla

V rámci programu v kapitole školství připravuje ODS v Praze 1 rovněž komplexní systém pro školní jídelny. Občanští demokraté ve svém návrhu počítají s centrálním řízením všech jídelen a jejich vzájemnou spoluprací, využitím centrálního nákupu, jednotným systémem objednávání jídel, sjednocením kvality a výběrů pro všechny žáky při nastavení minimálního standardu a daleko intenzivnější komunikací mezi jednotlivými jídelnami, odborníky na výživu, rodiči i samotnými dětmi. „Chceme garanci minimálně stejného standardu pro všechny školy. Není možné, aby si někde děti vybíraly ze tří teplých jídel a jinde bylo v nabídce jen jedno teplé a jedno jídlo studeného typu. Náš plán se chce zaměřit na zlepšení logistiky, což uleví často přetíženým kuchařkám a kuchařům a přinese ve výsledku lepší kvalitu a výběr pro žáky,“ říká odborník na školní a závodní stravování Ing. Tomáš Heres (ODS).

 

O co v plánu jde? ODS chce sjednotit všechny školní jídelny pod jednu řídící organizaci. To umožní zajištění shodného minimálního standardu pro všechny školy a dosažení vyšší efektivity i kontroly kvality. Návrh ODS počítá s tím, že by jednotlivé jídelny navzájem více spolupracovaly. Hlavně se jedná o školení personálu jídelen v rámci nových trendů, společné sestavování receptur a tvorbu společného jídelního lístku. Další samostatnou kapitolou je sjednotit způsob objednávání jídel jednotlivými strávníky a nabídnout rodičům přesné přehledy odebraných jídel na intenetu. 

Centrální nákup i jídelní lístek 

Centrální řízení umožní vedle efektivnější logistiky rovněž využití centrálního nákupu. Suroviny se budou nakupovat dohromady pro všechny jídelny, což přinese významnou úsporu finančních prostředků, ale i jednodušší kontrolu kvality dodavatelů a lepší využívání sezónních surovin. To souvisí s dalším bodem plánu ODS, kterým je zavedení pozice centrálního  šéfkuchaře a centrálního jídelního lístku, který by se měl sestavit za spolupráce všech jídelen spolu s odborníky na výživu, kuchaři a kuchařkami z jídelen, ale rovněž na základě informací od rodičů. Centrální jídelní lístek musí být sestaven tak, aby vyhovoval spotřebnímu koši a cenovým vyhláškám ministerstva školství a byl zajímavý pro děti. „Pozice centrálního šéfkuchaře a centrálního jídelního lístku je velmi důležitá, protože bude moci být sestaven skutečně vyvážený jídelníček s využitím sezónních produktů, který bude zároveň dostatečně atraktivní i pro děti. Úlohou šéfkuchaře bude jídelní lístek sestavit a následně dohlížet na nákup surovin, logistiku a kontrolu kvality ve všech jídelnách, ale v neposlední řadě také sledování nových trendů a kontinuální proškolování kuchařů a kuchařek v jídelnách. Je třeba pamatovat na to, že vaření ve velkém je zcela odlišná disciplína, než vaření doma. Například je třeba mít na paměti delší dobu výdeje, což je u některých jídel z hlediska udržení jejich kvality problematické,“ vysvětluje inženýr Heres. Podle něj je velmi důležité, aby se kuchaři z jídelen setkávali při workshopech a seminářích, předávali si své poznatky a neustále se učili novým trendům. To se teď bohužel neděje. 

Konkurence fast foodů 

 

Na otázku, proč věnuje ODS školním jídelnám takovou pozornost, je poměrně jednoduchá odpověď. Zkušenosti ze zahraničí, ale už i naše vlastní ukazují, že konkurence fast foodů a jejich nezdravého jídla je velmi výrazná. Mnoho dětí volí raději smažené pokrmy, hranolky, hamburgery, což je v konečném důsledku nebezpečné pro celou společnost. Odborníci už nyní varují, že problém obezity u dětí narůstá. Boj proti nezdravé výživě není jednoduchý, o čemž se ve Velké Británii přesvědčila i kuchařská hvězda Jamie Oliver. Je proto zcela zásadní, aby své síly spojila městská část, školy, odborníci na výživu i rodiče a společně dokázali dětem připravit dostatečně atraktivní a přitom zdravou nabídku jídla. „Budeme chtít vytvořit skutečně funkční stravovací komise za účasti kuchařů, odborníků i rodičů, které by se pravidelně scházely a případné problémy řešily okamžitě, aby se předešlo jejich zbytečné eskalaci, jakou nyní pozorujeme ve školní jídelně v Dušní (Pozn. Problému se věnujeme na str. 11). Naším společným cílem musí být, abychom dětem připravovali kvalitní a zdravé jídlo, které budou rády jíst, nechceme přeci, aby si děti z našich základních škol odnášely špatné stravovací návyky do svého dalšího života,“ uzavírá Tomáš Heres.