Skončí bikesharing fiaskem?

Bikesharing neboli veřejné sdílení jízdních kol je služba, která úspěšně funguje v řadě evropských měst. Nyní se jí má dočkat i Praha. Jelikož se však vedení pražského magistrátu v barvách TOP 09 rozhodlo, že bude bikesharing jedním z jeho předvolebních taháků, je celá akce zbytečně uspěchaná a hrozí fiaskem. Představitelé ODS z Prahy 1 proto vyzývají k pozdržení projektu, intenzivní diskusi a úpravám do podoby, která bude skutečným přínosem. „Projekt jako takový určitě není špatný, funguje jinde, tak proč by nemohl u nás, ale je třeba vše dobře promyslet a vzít v potaz geografické, urbanistické i klimatické podmínky Prahy a zejména její první městské části,“ říká zastupitel městské části Praha 1 Richard Bureš (ODS). 

Skončí bikesharing fiaskem? 

Ačkoliv mají kola dle autorů projektu sloužit primárně Pražanům, nikoli turistům, je velmi pravděpodobné, že většina zákazníků se bude rekrutovat právě z návštěvníků hlavního města a prohánět se budou zejména uličkami centra. To na takový nápor však není připraveno. Velkým problémem může být, vzhledem k charakteru centra Prahy, umístění stojanů na kola. Hrozí, že kvůli nim dojde k úbytku parkovacích míst, kterých je již nyní nedostatek. Varování zní i od policistů, podle kterých může náhlý nápor cyklistů v ulicích centra způsobit velké dopravní problémy a vzhledem k nepřipravenosti řidičů i cyklistů hrozí časté dopravní nehody s nebezpečnými následky. Navíc se autoři projektu příliš nezabývali ani specifiky Prahy, která se velmi liší od rovinatých cyklistických rájů, jako jsou třeba Hradec Králové, Olomouc nebo České Budějovice. Studie, která pro magistrát vznikla za finančního přispění České spořitelny, například vůbec neuvádí převýšení, které budou muset cyklisté s koly o hmotnosti 26kg překonávat. 

Problém je v počtu kol a jejich umístění 

Největším problémem, na který upozorňují občanští demokraté, je přílišná ambicióznost projektu. Ten totiž hned od začátku počítá s celým tisícem jízdních kol. Takový počet se zejména při uvedení projektu jeví jako nesmyslně vysoký. „Aby mohl bikesharing smysluplně fungovat a sloužit občanům, bude pro takový počet kol muset být vybudován obrovský počet stojanů. Například v Londýně, kde byl bikesharing s obrovskými náklady zaveden zejména kvůli olympiádě, jsou stojany od sebe vzdáleny zhruba 500 metrů. To si ale nedovedu představit v centru Prahy. Navíc hrozí, že se na některých místech budou kola hromadit, což přinese vysoké náklady na redistribuci. Každý totiž pojede raději z kopce dolů, než naopak,“ říká zastupitel Prahy 1 Richard Bureš (ODS). Vzhledem ke klimatickým podmínkám je rovněž otázkou, kolik měsíců v roce budou kola využívána a jak bude zajištěno jejich čištění opravy a údržba. 

Kolik vše bude stát? 

Podle vyjádření magistrátu by měl projekt znamenat počáteční náklad 50 milionů korun a následně deset milionů na každoroční provoz. To se zdá být poněkud optimistickým odhadem, zejména když kola nemají sloužit jako reklamní nosiče a nelze tak předpokládat spolufinancování ze soukromých zdrojů. Například ve zmíněném Londýně dosahují roční náklady města na jedno kolo zhruba částky padesát tisíc korun, přičemž je projekt navíc sponzorován jednou z velkých britských bank. 

ODS radí začít v malém 

Podle občanských demokratů by měl být začátek projektu výrazně skromnější a lépe připravený. „Podle nás by jako pilotní projekt stačilo několik desítek kol a pokud se bikesharing osvědčí, může se rozšiřovat. Je třeba vyřešit, kde a v jakém počtu budou umístěny stojany. Mohly by se pro ně třeba využít některé prázdné nebytové prostory, kterých je na Praze 1 celá řada. Především by ale měla zavedení projektu předcházet relevantní diskuse s odborníky, městskými částmi i občany, což se bohužel zatím neděje. Místo toho se pod nátlakem aktivistů spustí monstrózní projekt s velmi nejistým výsledkem,“ uzavírá Richard Bureš (ODS).