Žijete v jednom z nekrásnějších míst na světě,

vzkazuje občanům Prahy 1 nový předseda ODS, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně a ministr školství, prof. Petr Fiala.

Pane profesore, několik týdnů jste předsedou Občanské demokratické strany. Jak moc se tím změnil váš život? 

Předsedou ODS jsem asi 70 dní, jak někdo nedávno spočítal. Věnuji se této činnosti ze všech sil a to samozřejmě jistou změnu přináší. Ale na intenzivní práci jsem zvyklý já i moje rodina. Takže zase tak velká změna to není. 

S vaším příchodem je spojován jakýsi restart ODS, jaké kroky budou na samém začátku nejdůležitější? V letošním roce se budou konat dvoje volby, na jaře do Evropského parlamentu a na podzim budou občané volit své zástupce na radnice. Co musí ODS udělat, aby se jí povedlo vrátit voliče zpátky na svou stranu? 

ODS je v kritické situaci, obnovuje se, ale cesta k úspěchu bude ještě dlouhá. V letošním roce nás čekají troje volby, a proto musíme souběžně dělat několik kroků. Rychle měnit věci uvnitř ODS a současně přesvědčovat veřejnost, že si zasloužíme její důvěru. Změn uvnitř ODS, ať už se týkají nových orgánů, jiného způsobu komunikace, reformy manažerské sítě, zlepšení profesního zázemí apod., si už členové strany dobře všimli. Jsou základním předpokladem pro to, aby naše politika byla přesvědčivá a srozumitelná i navenek. Často říkám, že máme být netrpěliví, pokud jde o obnovu ODS, ale trpěliví, pokud jde o návrat našich voličů. 

O politice i akademické sféře se někdy hanlivě tvrdí, že jsou trochu odtrženy od reality. Sdílíte tento názor? 

Politika i akademická sféra jsou součástí reality, tudíž od ní nemohou být odtrženy. Ale je pravda, že česká společnost dlouhodobě trpí tím, že její podstatná část dává od politiky ruce pryč a politikou pohrdá. Tím ale lidé netrestají politiky, ale škodí sami sobě. Bez dobré politiky nelze vytvářet společnost, ve které se dobře žije. 

Lze mezi řízením univerzity a politické strany najít spíše paralely, nebo rozdíly? 

Řízení každé instituce je v některých věcech podobné a základní pravidla managementu platí všude. Ale univerzita i politická strana mají společné specifikum v tom, že se skládají z do značné míry samosprávných a samostatně volených součástí (fakulty, regiony, oblasti apod.). To vyžaduje věnovat v obou případech velké úsilí nejenom rozhodování, ale také přesvědčování, bez kterého nelze ani jednu z těchto institucí dobře řídit. 

Náš časopis vychází na Praze 1. Vy pocházíte z Moravy, ale v centru Prahy nyní nepochybně trávíte spoustu času. Jak se zde cítíte? 

Prahu mám rád, i když jsem z Moravy. Jezdil jsem do ní z pracovních i jiných důvodů v poslední době velmi často a v posledních několika letech zde z pracovních důvodů i část týdne žiji. Nejprve v Bubenči, to když jsem působil jako hlavní vědecký poradce předsedy vlády, a v poslední době už je můj pražský pobyt spojen výhradně s Prahou 1. Jako ministr školství jsem bydlel v Ostrovní ulici a nyní obývám byt v Kaprově ulici, kousek od knihkupectví U Fišera, což je i z tohoto hlediska pěkné místo. Tedy vidíte, že na Praze 1 jsem už jako doma. 

Tématem tohoto čísla Jedničky je školství, což je oblast, kterou detailně znáte. Co považujete za školské priority na komunální úrovni? 

Ve školství nejde úplně odlišit celostátní, regionální a komunální úroveň, protože jsou spolu provázány, i když chápu, že starostové mají s udržováním školských zařízení starostí mnoho. Věcí, které je ve školství potřeba spravit, je celá řada. Připomenul bych třeba nerovnosti ve financování regionálního školství, které mají přímý dopad na jednotlivé obce. Naším společným zájmem musí být také změna postavení učitelů, na jejichž motivaci kvalita škol především závisí. 

Jedním ze strašáků, který obchází Evropou, je vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, absolventů. Co je potřeba udělat, aby se tato situace změnila k lepšímu? 

Nezaměstnanost mladých lidí je v řadě zemí smutnou skutečností, my jsme měli v České republice dlouho jinou situaci. Zvláště mezi absolventy vysokých škol byla nezaměstnanost velmi nízká, nedosahovala ani 3 %, což část politiků vedlo k přesvědčení, že se touto věcí nemusejí vůbec zabývat. Ale to byla chyba. Máme nevhodnou strukturu středoškolského odborného vzdělávání a také příliš mnoho studentů ve vyšších stupních vysokoškolského studia. S tím musíme něco udělat. Stejně tak musíme zlevnit cenu práce a liberalizovat pracovní trh, aby se zaměstnavatelům vyplatilo nové pracovní příležitosti vytvářet. Všechno to měla ODS ve svém volebním programu, bohužel současná vládní koalice postupuje přesně opačně a např. zvyšování minimální mzdy bude vytváření nových pracovních míst právě pro mladé lidi ztěžovat. 

ODS na Praze 1 dlouhodobě prosazuje modernizaci a zkvalitnění výuky včetně využívání moderních technologií. Je to správná cesta? 

Je to určitě správná cesta a měly by se jí vydat školy nejenom na Praze 1. Naše děti se pohybují v prostředí plném informací, které získávají právě prostřednictvím moderních technologií. Je to pro ně přirozený svět a těmto změnám se musí přizpůsobit i školy, aby mohly plnit své základní funkce. 

Na závěr mi dovolte, abych vás poprosil o vzkaz nového předsedy ODS občanům Prahy 1.

Nerad něco vzkazuji, spíše rád s lidmi mluvím přímo a s řadou občanů Prahy 1 se mám příležitost pravidelně setkávat. Ale jednu věc bych vám přece jen řekl. Při své práci jsem měl možnost projet doslova celý svět. A tak bych vám připomenul to, co si možná v každé chvíli neuvědomujete: žijete na jednom z nejkrásnějších míst na světě. Kdyby z ničeho jiného, tak z tohoto lze mít občas radost.