Bezpečnost vyžaduje spolupráci všech složek

Pro zajištění bezpečnosti občanů Prahy 1 a všeho, co s tím souvisí, je naprosto nezbytná intenzivní a dobře fungující spolupráce městské části, magistrátu, Městské Policie, Policie ČR a dalších institucí a složek Integrovaného záchranného systému.

„Bez permanentní komunikace, společného plánování i vyhodnocování situace, na které koordinovaně navazují další kroky, by veškerá opatření přišla vniveč. Městská i státní policie musí vědět, co nás trápí, musíme si navzájem předávat informace a postupovat vždy společně. Praha 1 je vzhledem k obrovskému počtu návštěvníků městské části velmi složitou oblastí, a proto je nutné vše řešit skutečně komplexně a sofistikovaně. Jedině tak může být systém funkční,“ říká člen Bezpečnostní komise Prahy 1, zastupitel Richard Bureš (ODS).

Kvituje, že komunikace a spolupráce Bezpečnostní komise městské části s bezpečnostními složkami je na velmi dobré úrovni. Městská část pomáhá z vlastních prostředků vybavovat policejní složky potřebným materiálem, členové Bezpečnostní komise se průběžně účastní probíhajících bezpečnostních akcí a mohou tak společně s policisty lépe vyhodnocovat aktuální situaci. Burešova slova potvrzuje i ředitel Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 1 plukovník Karel Prommer.

„Spolupráce s místopředsedou Bezpečnostní komise Prahy 1 Richardem Burešem je na velmi vysoké úrovni, což nám významně ulehčuje práci. Trávíme spolu spoustu času při analyzování situace a tvorbě dalších plánů. Navíc je naše spolupráce vyloženě na odborné bázi, nikdo neřeší politikaření, vše je podřízeno společnému zájmu, kterým je bezpečí občanů a majetku Prahy 1,“ konstatuje ředitel Prommer. 

Významné zefektivnění práce policistů přinese již v brzké době instalace nových prvků Městského kamerového systému. 

Bude se jednat o nové moderní kamery s vysokým rozlišením a rovněž protihluková čidla. Tyto technologie umožní rychlejší a efektivnější zásahy policistů, což bude mít pozitivní dopad na objasněnost kriminality, zadržení pachatelů a rovněž zklidnění problémových lokalit Prahy 1. „Museli jsme sladit potřeby policistů, statistiky kriminality, stížnosti od občanů a další data, abychom pořídili vybavení, které bude opravdu užitečné, a umístili jej do vybraných lokalit, kde bude nejvíce přínosné,“ vysvětluje Richard Bureš. 

 

Policisté pořízení nových kamer a čidel vítají, stejně jako zřízení moderního dohledového centra. Pro jejich práci bude nové vybavení znamenat znatelný posun kupředu. „Kamerový systém je v dnešní době nezbytnou součástí policejní práce. Díky kamerám se podařilo objasnit celou řadu trestných činů. Moderní vybavení a kombinace špičkových kamer, protihlukových čidel a kvalitního dohledového centra nám navíc umožní být na místě, kde jsou páchány přestupky či trestná činnost, mnohem rychleji“ uzavírá Karel Prommer.

„Vždy je ale co zlepšovat a ODS má jasnou představu a plán kroků, jak bezpečnostní situaci a zmiňovanou spolupráci nejen udržet, ale i výrazně zlepšit,“ dodává Richard Bureš.