Richard Bureš: Problémům chceme předcházet

Centrum Prahy je často v zahraničí prezentováno jako lokalita, kde na turisty číhají kapesní zloději, nepoctiví taxikáři a další nebezpečí. Je to pravdivý pohled a může městská část v této oblasti účinně pomoci k řešení? 

Možná jste zaznamenali dokument National Geographic, který popsal Prahu přesně v tomto duchu. Dokument byl sice zinscenovaný, ale jsem přesvědčen, že velmi reálně, i když přehnaně popsal, s čím se turista, který hledá i noční zábavu, může setkat. Proto mě překvapila reakce primátora Hudečka, který místo aby řešil podstatu problému, věnuje raději energii a veřejné prostředky na právní spory s tvůrci dokumentu. Většina z popsaných problémů musí být řešena Policií České republiky a legislativou. Městská část by měla věnovat své úsilí a finanční prostředky problémům Prahy 1 a jejích občanů.  

Co je v současnosti největším bezpečnostním problémem Prahy 1? 

Nenazval bych to bezpečnostním problémem, jde spíše o problémy nedodržování veřejného pořádku a činnosti mající negativní dopad na kvalitu života obyvatel. Kromě obvyklých problému s narkomany, bezdomovci atd. jsou to například módní nájezdy zahraničních studentů ze skandinávských zemí. Například hospodářská krize se projevila tím, že jak někteří turisté, tak zejména mladí Pražané si koupí levnější alkohol v obchodech a popíjejí na veřejných místech. 

Na co si nejvíce stěžují občané? 

Noční hluk, bezdomovci a jejich okupování laviček, nevhodné chování na turisticky atraktivních tepnách. Nechceme hasit jen stížnosti, protože ty jsou až posledním vyústěním problému. Naší snahou je řešit problémy už před jejich vznikem. Navíc česká povaha často velí stěžovat si ani ne tak z důvodu skutečného problému, jako spíš osobních antipatií. Proto je třeba vždy zjistit skutečnou podstatu stížností. 

Dělá Praha 1 v oblasti bezpečnosti maximum možného, nebo vidíte nějaké deficity? 

Až doposud jsme byli, tak jak je to v oblasti bezpečnosti obvyklé všude na světě, vždy spíš o krok pozadu a reagovali jsme teprve na výskyt negativního jevu. Nyní se schválením nového bezpečnostního systému věřím, že krok srovnáme, a dokonce se nám podaří problémům díky prevenci skutečně předcházet. 

Nejen na komunální úrovni je obvykle každý projekt doprovázen nějakými politickými tahanicemi. Jak je tomu u tohoto projektu? 

Ano, v politice tomu tak bohužel bývá. Je to způsobeno tím, že si logicky každý snaží udržet nějaké téma a to pak prezentovat voličům. Já jsem rád, že v otázce bezpečnosti na úrovni Prahy 1 je nyní situace trochu jiná. Na rozdíl od jiných oblastí se zúčastnění přestali chovat jako v románu Knoflíková válka, nesoutěží o to, kdo dočůrá dál, a společně se snaží řešit situaci nejen za pomoci moderních technologií. Je to ale hodně i o lidech. Vždy je v týmu někdo, kdo se jen veze, pak jednou řekne jednu větu na správném místě a je považován za hrdinu. Pokud je ale pro vás důležitý cíl – moderní a bezpečná městská část, musíte to překousnout a udělat pár věcí navíc za někoho jiného v zájmu celku. 

To se v politice vidí málokdy. Proč volíte takový postup, je to vůbec politicky výhodné? 

Z pohledu politické strategie je to asi špatně, ale pro občany Prahy 1 je to přínosem. Dnes se i díky postoji médií a veřejnosti stává politika jen poukazováním na chyby jiných. Témata přestávají být pozitivní a jen se hledají negativa na politických soupeřích. K tomu se pak přidává i obava rozhodnout o čemkoliv, aby člověk nebyl ihned podezřelý. Osobně nejsem příznivcem těchto postupů. Jsem rád, že otázka řešení bezpečnostní situace se řeší odborně a spolupracují na ní jednotlivci bez ohledu na to, z jakých jsou politických stran. 

Je možné oblast bezpečnosti rozdělit na nějaké logické celky a jim přizpůsobit strategii? 

Problematiku je třeba řešit komplexně, přesto má ale každá dílčí oblast svá vlastní specifika a podle toho je třeba k ní přistupovat. Abychom občanům situaci přiblížili, budeme na našich stránkách postupně jednotlivá dílčí témata představovat a nabízet naše návrhy řešení.