Jak řešit noční hluk v Praze 1?

Jedním z častých témat stížností občanů Prahy 1 je noční hluk, který produkují bary, kluby a jejich návštěvníci. Lidé bydlící v okolí nemohou spát, volají policii a žádají rychlé řešení. ODS se tomuto problému v minulém volebním období intenzivně věnovala.

Osobně se angažoval bývalý starosta Filip Dvořák. „ Problematika má dvě roviny, jednou je hlučnost samotných provozoven a druhou problémy s jejich návštěvníky. Řešení spočívá v nastavení jasných a férových pravidel a důsledné kontrole jejich dodržování. Cílem musí být ochrana obyvatel a zároveň poctivých podnikatelů,“ konstatuje Dvořák. 

V době Dvořákova starostování na radnici Prahy 1 byla problematice nočního hluku věnována výrazná pozornost. Probíhaly kontroly provozoven, povedlo se dosáhnout stavebních úprav v některých podnicích, například vytvoření dvojitého zádveří či trojitých oken. U některých podniků se podařilo dohodnout i omezení živé hudební produkce pouze do 22 hodin. Zahájena byla i opatření vůči hlučným návštěvníkům. Některé provozovny investovaly do ostrahy, která zajišťovala klid před vchodem. Ve spolupráci s Městskou policií byl zahájen program zvýšené kontroly a pokutování narušitelů nočního klidu, zejména akusticky výrazných organizovaných skupin tzv. Pub Crawlů. Bohužel po volbách nové vedení radnice v tomto úsilí výrazně polevilo a řada problémů tak přetrvává dál. „Měli jsme dvouletý plán, jehož cílem bylo přimět provozovatele i návštěvníky barů, aby si uvědomili, že v Praze 1 platí jasná pravidla a jejich porušení se trestá. Aby se poctiví podnikatelé nemuseli cítit jako hlupáci, kteří investují velké peníze kvůli dodržení všech pravidel, když jiní provozují hudební klub v prostoru, který byl zkolaudován, samozřejmě s mnohem nižšími náklady, například jako galerie. Bohužel byla naše snaha utnuta výsledkem voleb. Nedůslednost současného vedení radnice vede k tomu, že se vyplácí pravidla nedodržovat. To poškozuje jak poctivé provozovatele, tak i obyvatele,“ vysvětluje Dvořák. 

ODS chystá vlastní řešení 

Občanští demokraté na Praze 1 na problém nerezignovali ani v opozici. Připravují pro občany službu, která by měla výrazně napomoci k efektivnímu řešení. Občané totiž často nevědí, jakým způsobem a komu si mají stěžovat. Bezpečnostní expert ODS Richard Bureš proto pracuje na webové aplikaci, která umožní jednoduchý způsob stížnosti na konkrétní problém v konkrétní provozovně. „V tuto chvíli jde o aktivitu ODS a aplikace bude fungovat ve zkušebním režimu. Všechny podněty však budeme analyzovat a předávat do příslušných rukou. V případě, že uspějeme ve volbách, budeme se snažit tuto službu zavést jako oficiální nástroj Prahy 1, který bude online propojen s Městskou policí a příslušnými odbory městské části,“ říká Bureš. Podle něj je nutné nejprve dostat službu do povědomí občanů a také nastavit její správné fungování, například eliminovat falešné stížnosti. „Z minulosti víme, že některé stížnosti mohou být motivovány osobními antipatiemi, či dokonce konkurenčním bojem. Je třeba naučit se takové vyselektovat.“ 

Bitvu o centrum musejí vyhrát obyvatelé 

Tato služba je součástí plánu opatření, ke kterým by se ODS v případě úspěchu ve volbách chtěla neprodleně vrátit. Problém již totiž přerůstá do rozměrů, kdy centrum Prahy má v zahraničí pověst lokality, kde je beztrestně možné téměř vše. A tomu se přizpůsobují i někteří provozovatelé podniků, které zajímá pouze výše účtů, které u nich návštěvníci zaplatí, a další důsledky již neřeší. Při posuzování problematiky provozoven je třeba rozlišovat mezi těmi, které jsou v pronájmu v nebytových prostorách městské části, a podniky situovanými v soukromých domech. V prvním případě má městská část výrazně větší páky, jak postupovat v situaci, že nájemce porušuje pravidla nájemní smlouvy. V krajním případě může radnice smlouvu vypovědět. Vše ovšem závisí na obsahu smluv, které městská část s pronajímatelem uzavřela, a na pravidlech, která byla nastavena. „Je nutné, aby byly ve smlouvě závazně obsaženy konkrétní informace, jako například otevírací hodiny a podmínky nutné pro vydání kolaudačního rozhodnutí vč. odhlučnění,“ vysvětluje Bureš. Výrazně nižší pravomoci má městská část vůči provozovnám, které jsou v domech vlastněných soukromými majiteli. I tyto podniky však musí dodržovat platné zákony a vyhlášky a fungovat v souladu s kolaudačním rozhodnutím. V opačném případě je možné využít zákonem stanovené možnosti sankcí. „Klíčové slovo je ohleduplnost. Není možné, aby se v Praze 1 běžně porušovala nejen pravidla slušného chování, ale i zákony. Vede se tady bitva o centrum města. Musíme udělat vše proto, aby v ní zvítězili obyvatelé a ti, kteří chtějí opravdu poctivě podnikat. Vzhledem k charakteru lokality nikdy nepůjde o vítězství 10:0, ale cílem musí být alespoň výsledek 6:4,“ uzavírá Filip Dvořák.