Bezdomovci a narkomani zaslouží pomoc, nikoliv bezbřehou toleranci

Bezdomovce, žebráky a narkomany potkávají občané Prahy 1 v okolí svých domovů každý den.

Mnoho z těchto osob se přirozeně stahuje do centra města, kde cítí větší šanci, získat například od turistů drobný peníz. Na území Prahy 1 jsou rovněž centra, která se jim věnují a připravují pro ně jídlo či například čisté stříkačky. Zatímco ostatní městské části dávají od těchto fenoménů ruce pryč a odmítají zřízení center na svém území, Praha 1 je jakýmsi záchytným stanovištěm. To považujeme vůči našim občanům za nespravedlivé. V ODS jsme přesvědčeni, že je třeba nastavit a zavést jasná pravidla, která uvedené problémy pomohou řešit.

V první řadě si Praha 1 zaslouží významnější finanční příspěvek státu, ale i magistrátu a dalších městských částí. V drtivé většině případů totiž bezdomovci a narkomani nejsou občany naší městské části. Díky této finanční spoluúčasti bude moci být vytvořena účinnější záchranná síť, která pomůže těm, jež o pomoc stojí a opravdu aktivně spolupracují na své resocializaci a návratu do normálního života.

Bohužel mezi bezdomovci a narkomany je i řada takových, kteří o pomoc nestojí, jsou téměř permanentně pod vlivem alkoholu či omamných látek, obtěžují své okolí a páchají přestupky či trestnou činnost. I takoví lidé zaslouží nabídku pomoci, ale ta nesmí přicházet donekonečna. Proto budeme zásadně trvat na pokračování přístupu na bázi systému 3x a dost, který se v letošním roce podařilo zahájit a na jehož základě již byl vysloven zákaz pobytu na území městské části Praha 1 více než 100 osobám.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a terénními pracovníky se pokusíme nabídnout všem osobám, které se pohybují na území Prahy 1, možnosti pomoci. Tato pomoc se bude, ve spolupráci s Městskou Policií a Policií ČR ještě dvakrát opakovat. Pokud však bude dotyčná osoba potřetí identifikována policisty při páchání přestupku proti soužití a veřejnému pořádku, automaticky bude následovat uvedený zákaz pobytu. Toto opatření, jakkoli může vypadat tvrdě, považujeme za nezbytný a osvědčený krok k ochraně občanů Prahy 1.

K uvedeným represivním krokům nutné přistoupit i z preventivních důvodů. Zejména mladí lidé si musejí uvědomit, že experimentování s drogami nebude v případě nezvládnutí situace automaticky znamenat pouze pomoc a soucitný přístup, ale i tvrdý postih.