Více parkovacích míst pro rezidenty

Zaparkovat zcela bez problémů je na Praze 1 mnohdy spíš sen než realita. Platí to pro přijíždějící, ale bohužel velmi často i pro rezidenty.

To je nutné změnit.

Cíl ODS Praha 1 je jasný a na papíře jednoduchý. Chceme prosadit větší počet parkovacích míst v modré zóně a celkově ulehčit situaci rezidentům. 

Vedle modré zóny chceme podpořit také vznik parkovacích míst pro obyvatele v obytných dvorech, včetně možnosti vybudovat v zahraničí vyzkoušená a osvědčená výsuvná podzemní stání. V tomto směru plánujeme jak organizační, tak finanční podporu radnice. Řešení pro zvýšení počtu parkovacích míst v modré zóně samo o sobě není složité. Zkrátka ubereme počet míst v oranžové zóně a zónách placeného stání.

Je však nutné vyřešit parkování všech, kteří na území Prahy 1 přijíždějí odjinud. V ODS jsme přesvědčeni, že nejlepší řešení je dotlačit návštěvníky, aby parkovali v podzemních garážích. Zejména některé z nich jsou v současné době málo využívány a mají tak určitou kapacitu. Zároveň je třeba zmapovat další místa, kde by mohly být vybudovány garáže nové. Sloužily by rovněž převážně návštěvníkům Prahy 1, ale v budoucnu bychom je nabídli rovněž rezidentům, kteří své vozy využívají spíše sporadicky, a tudíž by jim nevadilo, že nestojí na ulici v těsné blízkosti svého bydliště, ale naopak mají své auto v suchu garáže.

To však znamená změnu koncepce parkování a důkladnou diskusi jak s odborníky, tak především občany Prahy 1.              

Richard Bureš