Zablokuje primátor Hudeček dopravu na Praze 1?

Jednobarevná Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, ve kterém ukládá řediteli Technické správy komunikací, aby zjistil proveditelnost a zajistil realizaci zneprůjezdnění Malé Strany a Smetanova nábřeží. Tato opatření, která nebyla nikterak projednána s Městskou částí Praha 1 a jejími občany, jsou součástí širšího balíku akcí, které jsou navrhovány v souvislosti s otevřením tunelového komplexu Blanka. K tomu mělo dojít na jaře příštího roku. Hned následující den však vedení Prahy ústy primátora Hudečka (TOP 09) zpochybnilo platnost smluv, podle nichž se tunel Blanka staví. Otevření se tak nejspíš odloží o několik měsíců, možná i let. „Paradoxně jsme díky tomuto chaosu, který primátor vytvořil, získali čas, abychom mohli využít všech prostředků a zabránit neuvěřitelnému pokusu na občanech Prahy 1,“ říká zastupitelka a předsedkyně ODS na Praze 1 Jaroslava Janderová.

Dostavba a zprovoznění Blanky jsou důležité i pro dopravní situaci v Praze 1. Ta je dlouhodobě přetížena, čímž trpí kvalita života obyvatel. Zároveň se však otevření Blanky stalo pomyslným beranidlem zastánců zneprůjezdnění některých lokalit v centru, konkrétně Malé Strany a Smetanova nábřeží. Jakýmsi pokusem byla akce Nábřeží žije, která však narazila na výrazný odpor obyvatel Prahy 1. S těmi totiž akci iniciativy Auto*Mat , kterou výrazně podpořil i primátor Hudeček, nikdo nekonzultoval. Dočasné uzavírky Smetanova nábřeží totiž způsobovaly opakovaný kolaps v okolních ulicích a zejména na Malé Straně. 

Zastupitelstvo Prahy 1 uzavírání nábřeží odmítlo

I přes zjevné fiasko zmíněné akce však vedení magistrátu s uzavíráním některých lokalit automobilové dopravě evidentně počítá i do budoucna. Příprava však bohužel probíhá i nadále bez seriózní diskuse s Městskou částí Praha 1 a jejími občany. Zastupitelstvo Prahy 1 přitom na návrh ODS přijalo na svém říjnovém zasedání usnesení, ve kterém uzavírání Smetanova nábřeží jednoznačně odmítlo. Zastupitelé uložili starostovi Lomeckému (TOP 09), že do 13. listopadu má být uspořádána veřejná diskuse k prioritám obyvatel Prahy 1. Ta se však neuskutečnila. „Nechápu, jakým způsobem primátor Hudeček postupuje. Zřejmě ho nezajímá ani názor občanů, ani usnesení zastupitelstva městské části. Nebyly předloženy žádné analýzy dopadů případného uzavření těch lokalit. Opravdu nevím, na základě čeho někdo došel k tomu, že by to mělo být přínosné,“ konstatuje zastupitel a bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák (ODS), který byl předkladatelem zmíněného návrhu usnesení zastupitelstva městské části. 

ODS je připravena i na referendum 

Je otázkou, co bude dál. Spory magistrátu s firmou Metrostav otevření Blanky i návazná opatření oddalují, ale jejich podstata zřejmě zůstává. To se občanským demokratům z Prahy 1 nelíbí a jsou odhodláni proti těmto snahám bojovat. „Jsme svědky neuvěřitelné přehlídky amatérismu a diletantství představitelů TOP 09 na magistrátu. Výsledkem jsou zcela nezodpovědné experimenty na občanech Prahy 1, což důrazně odmítáme,“ říká rezolutně Jaroslava Janderová. Občanští demokraté jsou rozhodnuti využít všech možností, aby Smetanovo nábřeží i Malá Strana zůstaly i v budoucnu průjezdné. „Již dříve jsme konstatovali, že je zapotřebí vytvořit komplexní pohled na systém dopravy v Praze 1 a až poté je možné uvažovat o podobně závažných krocích. Všemu ale musí předcházet diskuse s občany. Pokud bude vedení magistrátu i nadále trvat na tomto nesmyslu, aniž by prokázalo přínos pro obyvatele Prahy 1, jsme připraveni usilovat i o místní referendum,“ zopakovala Janderová.