Třicet milionů na opravy domů v Praze 1. Jeden velký zmatek

Praha 1 po několikaleté odmlce znovu spustí úspěšný projekt grantů na obnovu domovního fondu, který v minulém volebním období zahájila radnice pod vedením ODS. „Jsme rádi, že současná radnice konečně vyslyšela náš dlouhodobý názor a konečně obnoví akci, která se v minulosti setkala s velkým úspěchem, ale celý projekt bohužel provází zmatky a nejasnosti. Současná koalice TOP 09 a ČSSD vypsala tyto granty velmi horkou jehlou,“ říká zastupitel Michal Valenta (ODS), který byl v minulém období místostarostou pro majetek. 

Přivítal jste, že se vedení radnice k tomuto projektu vrátí? 

Vítám to, protože všichni víme, že stav řady bytových domů je horší, než si Praha 1 zaslouží. Granty nepochybně znovu vzbudí zájem a budou motivovat majitele domů popř. sdružení vlastníků, aby se do oprav pustili. Jen je škoda, že radnice projekt na tři roky přerušila a spouští ho znovu až těsně před volbami. Můžeme jen spekulovat, nakolik je to účelové. Navíc se v přípravě projektu vyskytla řada zmatků a chyb, takže existují oprávněné obavy, jak vše dopadne. Časový termín na odevzdání žádostí je, s ohledem na nutnost shromáždění potřebných dokumentů, příliš krátký. Navíc v pravidlech vyvěšených na webu Prahy 1 jsou uvedeny dva různé termíny pro podání žádostí. 

K čemu budou granty sloužit a jaká budou pravidla jejich přidělování? 

Základní podmínkou pro možnost udělení grantu patří umístění nemovitosti na území MČ Praha 1, přičemž upřednostněny budou domy s vyšším počtem osob s trvalým pobytem na Praze 1. Zcela vyřazeny jsou domy, které slouží k podnikání v oblasti ubytovacích služeb a hazardu. Granty byly dříve udělovány na opravu tzv. pláště domu, do kterého spadají střechy, fasády, okna a dveře. Vzhledem k tomu, že definice účelu grantu je tentokrát vágní a nejasná, na lednovém zastupitelstvu jsme požádali starostu o specifikaci toho, na co je možné žádosti podávat. Podle vyjádření starosty Lomeckého se jedná o společné části domu, takže třeba i opravu plynovodu, stoupaček, výtahu apod. Maximální výše grantu je stanovena na 1 500 000 korun. Grant může být poskytnut pouze do výše 50 procent skutečných nákladů na opravu. Zbývající část nákladů musí uhradit žadatel. Z mého pohledu je maximálně poskytovaná částka příliš vysoká. Ideální by bylo snížení finančního stropu na jeden milion korun. Na grant by tak mohlo dosáhnout více žadatelů. 

Jaké kroky by tedy měli zájemci nyní podniknout? 

V tuhle chvíli je třeba prostudovat si podmínky na webu Prahy 1. Poté bude klíčové vytvořit kvalitní projekt. My v rámci ODS Praha 1 připravujeme na základě řady dotazů pro všechny zájemce poradnu, do které se budou moci přijít zeptat na podrobnosti.