Vrátí se granty na opravu domovního fondu?

V roce 2009 zahájilo bývalé vedení radnice Prahy 1 pod vedením ODS projekt za zlepšení vzhledu městské části, konkrétně fasád a střech bytových domů. Byly vypsány
 granty na opravu domovního fondu, které měly za cíl motivovat vlastníky domů a společenství vlastníků, aby se aktivně pustili do oprav. Projekt zaznamenal velký úspěch, bohužel nové vedení radnice v čele se starostou Lomeckým v něm nepokračovalo. Nyní svitla naděje, že se granty podaří obnovit. Pomoci by k tomu mohly finanční prostředky z rozpočtu magistrátu.

Na území Prahy 1 stojí vedle turisty obdivovaných budov stále řada nemovitostí, které místo obdivu vzbuzují spíše smutek. Vlastníkům, případně společenstvím vlastníků těchto domů však k zahájení oprav často scházejí finanční prostředky a také odvaha. 

Úspěšný projekt ODS 

Proto byly v roce 2009 vypsány granty na opravy vztažené k plášti domu (oprava fasád, oken, střechy), o něž se mohli vlastníci přihlásit. Městská část chtěla tímto způsobem rozhýbat nerozhodné majitele, aby nutné opravy provedli. Při udělování grantů byly preferovány domy s vyšším počtem osob s trvalým pobytem na adrese domu a domy s převažující výměrou bytových jednotek. S pomocí grantů byly v letech 2009 a 2010 opraveny desítky domů. „Zájem předčil očekávání. Granty zafungovaly jako motivace a byla opravena spousta domů. Neustále přicházely desítky dotazů, jak se o grant ucházet, jaké jsou podmínky a podobně,“ popisuje zkušenosti zastupitel Michal Valenta (ODS), který stál u zrodu původního projektu grantů. Bohužel s nástupem nového vedení radnice (TOP09 a ČSSD) byl projekt zastaven, což ODS dlouhodobě kritizovala a doposud marně volala po jeho opětovném obnovení. 

Podaří se granty obnovit? 

Nyní se však objevila naděje, že by toto úsilí mohlo přinést ovoce. Rada Městské části Praha 1 se při přípravě rozpočtu usnesla, že pokud hlavní město Praha poskytne účelovou dotaci na některou z akcí obsažených v návrhu rozpočtu, budou granty na obnovu domovního fondu znovu vypsány. Na granty by tak připadlo až 30 milionů korun. Nezbývá než doufat, že se současné vedení radnice, které již několikrát ukázalo své sklony k liknavosti, popasuje s touto záležitostí lépe než v jiných případech a k obnovení grantů opravdu dojde. 

Předvolební show TOP 09 

Na celé záležitosti je zajímavé, že tento veletoč přichází po třech letech, kdy TOP 09 návrhy občanských demokratů na obnovení grantů tvrdošíjně odmítala. Nemusíme mít ani příliš detektivního talentu, abychom dospěli k podezření, že za tímto rozhodnutím jsou blížící se volby. O tom je přesvědčen i Michal Valenta. „Je to předvolební show TOP 09. Po letech, kdy tento náš úspěšný projekt blokovali, jej najednou vytáhnou zrovna v předvolebním roce. Přitom mohl fungovat bez přestávky a dnes mohl být stav nemovitostí na Praze 1 o dost lepší,“ konstatuje Valenta, který však varuje před předčasným jásáním. „Budeme maximálně tlačit na to, aby k obnovení grantů opravdu došlo a nezaseklo se to někde v půli cesty. Praha 1 zlepšení stavu bytových domů potřebuje a byla by obrovská škoda ztratit další měsíce.“