Škola musí připravit děti pro reálný život

To je základní myšlenka, již se snaží ODS prosadit ve svém  programu pro školství.

„Za našeho působení na radnici Prahy  1 jsme nastartovali mechanismy, které vynesly v rámci celé  republiky právě naše základní školy na špičkovou úroveň. Teď  jejich úroveň přinejlepším stagnuje,“ říká kandidátka a členka  pracovní skupiny pro školství ODS Praha 1 Mgr. Eva Špačková.  „Když jsme odcházeli do opozice, předali jsme naše školy  ve výtečné kondici. Současné vedení radnice pražské jedničky  se tím dobrým stavem zřejmě nechalo ukolébat do jakési  letargie a nikam se za ty čtyři roky neposunulo. Procesy, které  jsme nastartovali ve školství, třeba využívání moderních technologií  při výuce, jednoduše řečeno spí,“ dodává. 

Eva Špačková se problematikou školství zabývá dlouhodobě,  v rámci svého působení v ODS Prahy 1 se jí věnuje s nebývalou  razancí a přehledem. „Víte, škola je tady v první  řadě pro děti, má je připravit pro reálný život ve 21. století.  Škola je místem, kde děti tráví podstatnou část svého  dětství a právě proto by škola měla být místem vstřícným  a přátelským. Někdy mám, pocit, že se na to zapomíná,“  jsou první slova Evy Špačkové, když se jí zeptáte na to, co  by mohla ODS Prahy 1 pro „své“ školy dělat. 

Pracovní skupina ODS Praha 1 má připraven komplexní program  pro celou oblast školství. Ten začíná už záměrem vnímat  poslední ročník mateřských školek jako povinný v rámci přípravy  předškoláků pro co nejsnazší přechod ke školní docházce.  V současnosti se celá oblast potýká s nevyrovnaností a nevyvážeností  přípravných tříd, mnohdy už tady začínají problémy  se socializací dětí, ne vždy „přípravky“ navštěvují ty, jež by je  potřebovaly. „Podchycenu máme i problematiku nadměrného  zatěžování systému nadbytečným příjmem žáčků, kteří nemají  trvalé bydliště v naší městské části. Ve výsledku chceme třídy  s menším počtem dětí a kvalitnější výukou. Chceme, aby se  mohli i učitelé trvale vzdělávat například právě v trendech interaktivní  výuky s využitím moderních technologií a dokázali je  pak vnášet do výukových praktik. Už v minulosti jsme nastavili  spolupráci s pedagogickou fakultou, za nás se dařilo přilákat už  i na první stupeň učitele muže, a v tomto trendu chceme nadále  pokračovat,“ říká Špačková. „Máme trvalý zájem zaměstnávat  perspektivní, vzdělané a hlavně pro věc zapálené učitele,  kterým chceme nabídnout třeba bydlení v obecních bytech či  možnost přivýdělku za vedení kroužků a organizaci různých mimoškolních  aktivit,“ uzavírá kandidátka ODS.