Školství v Praze 1 jede jen na setrvačník,

říká zastupitel ODS Martin Skála, který měl v minulém volebním období oblast školství na starosti.

Jakou známku byste na konci volebního období, které trávíte v opozici, současnému vedení Prahy 1 za oblast školství vystavil?

Raději než známku bych zvolil metodu slovního hodnocení, přijde mi více vypovídající. Školství na Praze 1 funguje bez nějakých výrazných turbulencí a problémů. Ale když použiji přirovnání, tak mám pocit, že jede pouze jen jako autíčko na setrvačník. Neskromně si dovolím tvrdit, že ODS před lety školství rozpohybovala a ono jede dodnes. Ale stejně jako zmíněná dětská hračka se tento pohyb zpomaluje, až se zastaví úplně. Pokud tedy nepřijde sešup z kopce, ovšem věřím, že k tomu nedojde, byla by to velká škoda. 

Máte tedy pocit, že se úroveň školství na Praze 1 zhoršuje? 

Ona spíše stagnuje, což je však vzhledem k tomu, že okolí jde neustále dopředu, špatná zpráva. Naše školy se tak ze špičky propadají do průměru, navíc úplně zbytečně, protože startovací pozice současného vedení radnice byla velmi dobrá. 

Jaký je hlavní důvod této stagnace? 

Pasivita radnice, rezignace na pokračování započatých projektů, mohu zmínit například interaktivní tabule, nedostatečná motivace škol i vyučujících ke sledování moderních trendů, účasti v různých programech, nedostatečný důraz na kvalitu výuky a zaměření na skutečné potřeby žáků i vzdělávacího systému. Trochu se mi zdá, jako by si současné vedení Prahy 1 řeklo, školství funguje, tak to nemusíme moc řešit, ale to je chyba. 

V čem vidíte největší problémy? 

Obecně řečeno se klade malý důraz na kvalitu výuky. Třídy jsou zbytečně přeplněné, přičemž přibývá dětí s trvalým bydlištěm mimo Prahu 1. Málo se využívají moderní technologie, které dnešní svět nabízí a které žáci zároveň budou potřebovat ke svému budoucímu uplatnění. Nedostatečná mi přijde rovněž nabídka proškolování vyučujících i jejich motivace k tomu, aby se věnovali moderním trendům výuky. Problémy jsou i v systému stravování žáků. 

Na jaké priority se chce po volbách zaměřit ODS? 

Budeme se soustředit na moderní vybavení pro výuku žáků, v současné době kalkulujeme možnost pořízení tabletů pro všechny žáky. Připravujeme program pro další vzdělávání učitelů, včetně jejich motivace, a rovněž chceme nalákat mladé, vzdělané učitele, například nabídkou bydlení v obecních bytech. V oblasti stravování chystáme projekt centralizace, ovšem tím nemyslím externího dodavatele, který bude do jídelen vozit jídlo. Jde nám o využití stávajících kapacit při jejich současném zefektivnění, sjednocení nabídky, objednávání jídel a kontroly kvality. U centralizovaného systému počítáme s využitím centrálního nákupu a tím ušetření významných prostředků.