Špičková zdravotní péče v Poliklinice Palackého je naší prioritou

Dalším významným zdravotnickým zařízením, které využívají tisíce obyvatel Prahy 1 je Poliklinika Palackého.

Zdravotní péče zde funguje velmi dobře, i když v ne zcela ideálních podmínkách. V době, kdy Praze 1 vládla ODS, se provedla například rekonstrukce pasáže, byly postaveny nové toalety, proběhla výměna oken, oprava fasády a další drobné úpravy. Současné vedení radnice pod správou TOP 09 a ČSSD bohužel na tyto kroky nenavázala a poliklinika se za celé čtyři roky nezměnila k lepšímu. Pro ODS je Poliklinika Palackého jednou z absolutních priorit. Pokud získáme důvěru voličů a budeme mít vliv na chod radnice Prahy 1, budeme chtít neprodleně zahájit kroky, které povedou ke zlepšení komfortu práce lékařů, a budou přínosné pochopitelně rovněž pro pacienty. Naším cílem je v první řadě vést diskusi s lékaři i pacienty, jaká zlepšení či úpravy by přivítali. Základní premisou našeho konání bude klid pro práci lékařů a zachování stabilní péče pro pacienty. Zároveň však chceme citlivým způsobem polikliniku rozvíjet tak, aby její služby občanům byly na co nejvyšší úrovni. S tím souvisí i stav a vzhled budovy a jejího vybavení a rovněž skladba a kvalita nabízené lékařské péče. Jsme přesvědčení, že úkolem radnice je vytvořit optimální podmínky pro to, aby oboje mohlo být co možná nejlepší.

 

Martin Skála